Вие сте тук

Широколентов достъп

Обща информация за предлагането на високоскоростен интернет в Република България

Обща информация за предлагането на високоскоростен интернет в Република България

 

 

Държавна помощ

Мнения и препоръки

Лицe за контакт:

Христо Христов - директор на дирекция „Информационни технологии", 
тел: 02/9409 277, 
e-mail: hhristov@mtitc.government.bg

 

Развитие на широколентовия достъп в Република България
Subscribe to Широколентов достъп