Вие сте тук

Второстепенни разпоредители с бюджет

Христо Христов - Председател
Адрес: София 1000, ул."Дякон Игнатий" №9
Тел.: 02/9409864,
Факс: 02/9409828,
Имейл: IHristov@mtitc.government.bg

Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт

Бойко Рановски - Изпълнителен директор
адрес: София 1000, ул."Гурко" 5
тел.: (+359 2) 930 88 40,
факс: (+359 2) 988 54 95
имейл: avto_a@rta.government.bg.
Интернет страницаwww.rta.government.bg

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
Станимир Лешев - Главен директор
адрес: София 1000, ул."Дякон Игнатий" №9
Тел.: +359 2 937 1047
Факс: +359 2 980 5337
SITA: SOFTOYA
Имейл: caa@caa.bg
Интернет страница: https://www.caa.bg/bg
Главна дирекция „ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
Веселин Василев - Изпълнителен директор
адрес: гр. София 1000; ул. „Ген. Й. Гурко“ № 5
Тел.: (+359 2) 9 409 428
Факс: (+359 2) 987 67 69
ЦАО: (+359 2) 9 409 507
Интернет страница: http://www.iaja.bg/
Изпълнителна агенция „ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

КДП Живко Петров - Изпълнителен директор

адрес: София 1000, ул."Дякон Игнатий" №9

Телефон: 0700 10 145

имейлbma@marad.bg

Интернет страницаwww.marad.bg

Изпълнителна агенция "МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Павлин Цонев - Изпълнителен директор
Aдрес: Русе 7000, бул. "Славянски" №6
тел: (+359)  82 823 130
факс : (+359) 82 823 131
имейл: appd@appd-bg.org
Интернет страница: www.appd-bg.org
Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“
Ген. Тодор Коджейков - Генерален директор
адрес: София 1540, Летище София
Тел.: +359 2 945 90 09, +359 2 945 50 11, +359 2 945 50 10
Факс: +359 2 945 92 01
SITA: SOFAOXH AFTN: KLGBXAAS
Имейл: avio28@avio28.com
Интернет страница: www.avio28.com
Авиоотряд 28
д-р Райко Цветков - Директор
Адрес: София 1233, бул. "Княгиня М.Луиза" №108
Тел: 02/932 24 85
Факс : (+359 2) 931 5138
имейл: nmtb-sofia@abv.bg
Интернет страница: www.nmtb-sofia.eu
Национална многопрофилна транспортна болница - гр. София
адрес: гр. Пловдив 4004, ул. "Колхида продължение"
тел./факс: (+359) 32 674 659
тел: (+359) 32 692 502
Интернет страница: www.mtb-plovdiv.com
Многопрофилна транспортна болница - гр. Пловдив
Subscribe to Второстепенни разпоредители с бюджет