Вие сте тук

Железопътен транспорт

лого
Адрес  за кореспонденция:
София  1000, ул."Дякон Игнатий" № 9
 

д-р инж. Бойчо Скробански - държавен инспектор по разследване, ръководител на СЗРПИЖТ

Тел. +359 2 9409317 / +359 2 9324223
Факс: +359 2 9409350
моб.: +359 886 299 301
E-mail: bskrobanski@mtitc.government.bg
 

GSM за 24-часово докладване на железопътни събития:
0886 299 301 - Бойчо Скробански

Специализирано звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт
Веселин Василев - Изпълнителен директор
адрес: гр. София 1000; ул. „Ген. Й. Гурко“ № 5
Тел.: (+359 2) 9 409 428
Факс: (+359 2) 987 67 69
ЦАО: (+359 2) 9 409 507
Интернет страница: http://www.iaja.bg/
Изпълнителна агенция „ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
Subscribe to Железопътен транспорт