Вие сте тук

Достъп до информация

28.01.2019

Информация за 2018 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2018 г.

За периода от 2016 г. до настоящия момент няма предоставена информация съгласно чл. 15, ал. 1, т. 16 от ЗДОИ.

Информация предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ
12.02.2018

Информация за 2017 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2017 г.

Информация за 2016 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2016 г.
Право на достъп до обществена информация и право на повторно ползване на информация от обществения сектор има всяко физическо лице – български гражданин, чужденец и лице без гражданство, както и юридическите лица. Справочната информация е актуализирана към 23.03.2017 г.
Справочна информация относно осъществяване на правото на достъп до обществена информация и правото на повторно ползване на информация от обществения сектор

Контактна информация

Приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Информация за 2015 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2015 г.
Subscribe to Достъп до информация