Вие сте тук

Маркоиздаване

31.05.2017

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ!

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2018 г.

С писмо № 4700(DDM.PPCR)1047/01.05.2013 г. ВПС информира, че бюлетините, съдържащи информация за пощенските марки, получавани по линия на международния обмен, може да бъде разгледана на интернет адрес: www.upu.int/fr/activites/philatelie/bulletins.html

Subscribe to Маркоиздаване