Вие сте тук

Конкурси за избор на членове на органите за управление и контрол в публичните предприятия

22.07.2021
Със Заповед № РД-08-298/22.07.2021 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията са одобрени изменения в обявата за провеждане на конкурс за избор на генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“, одобрена с Заповед № РД-08-295/16.07.2021 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
15.07.2021
С Протокол № РД-08-283/15.07.2021 г. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в качеството си на орган, който упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Холдинг Български държавни железници“ ЕАД, гр. София прекрати конкурсната процедура за избор на член на Съвета на директорите на „Холдинг Български държавни железници“ ЕАД, открита с Протокол № РД-08-262/30.06.2021 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
15.07.2021
С Протокол № РД-08-282/15.07.2021 г. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в качеството си на орган, който упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, гр. София прекрати конкурсната процедура за избор на членове на Съвета на директорите на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, открита с Протокол № РД-08-220/09.06.2021 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
09.07.2021

                              

Списък на допуснатите кандидати в конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на „Летище София“ ЕАД, гр. София (трима представители на държавата) изготвен на основание чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия
08.07.2021
С Протокол № РД-08-275/08.07.2021 г. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в качеството си на орган, който упражнява правата на собственост на държавата като акционер в „Информационно обслужване“ АД, гр. София прекрати конкурсната процедура за избор на член на Съвета на директорите на „Информационно обслужване“ АД, открита с Протокол № РД-08-245/21.06.2021 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
30.06.2021
Списък на допуснатите кандидати в конкурсите за членове на органите за управление на публичните предприятия в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, изготвен на основание чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия
09.06.2021
С Протокол № РД-08-217/09.06.2021 г. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в качеството си на орган, който упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, гр. София прекрати конкурсната процедура за избор на членове на Съвета на директорите на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, открита с Протокол № РД-08-126/07.04.2021 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
09.06.2021
С Протокол № РД-08-216/09.06.2021 г. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в качеството си на орган, който упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Летище София“ ЕАД, гр. София прекрати конкурсната процедура за избор на членове на Съвета на директорите на „Летище София“ ЕАД, открита с Протокол № РД-08-141/15.04.2021 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Страници

Subscribe to Конкурси за избор на членове на органите за управление и контрол в публичните предприятия