Вие сте тук

Политически кабинет

Заместник-министър

ВЕЛИК ЗАНЧЕВ

Заместник-министър

АНГЕЛ ПОПОВ

Заместник-министър

АНДРЕАНА АТАНАСОВА

Парламентарен секретар

ВАНЬО ТОДОРОВ

Директор на дирекция "Връзки с обществеността и протокол"

ХРИСТИНА СТОЙЧЕВА
Subscribe to Политически кабинет