Вие сте тук

Политически кабинет

Служебен заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията с ресори транспортна политика в железопътния и морския транспорт, Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия в железопътния и морския транспорт и дирекция „Координация на програми и проекти“.

НЕЛИ АНДРЕЕВА

Служебен заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията с ресори транспортна политика в автомобилния и въздушния транспорт, концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия във въздушния транспорт, евроатлантическо сътрудничество, въпроси на Европейския съюз и международно сътрудничество.

ХРИСТИНА ВЕЛИНОВА

Служебен заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

АЛЕКСАНДЪР ПУЛЕВ

Директор на дирекция "Връзки с обществеността и протокол"

Д-р ДИЛЯНА ДОЙЧИНОВА
Subscribe to Политически кабинет