Вие сте тук

Политически кабинет

Заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ВЕЛИК ЗАНЧЕВ

Заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ДИМИТЪР ГЕНОВСКИ

Заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

АНГЕЛ ПОПОВ

Парламентарен секретар

ВАНЬО ТОДОРОВ

Директор на дирекция "Връзки с обществеността и протокол"

ДИЛЯНА ДОЙЧИНОВА
Subscribe to Политически кабинет