Вие сте тук

Политически кабинет

Заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ВЕЛИК ЗАНЧЕВ

Заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ДИМИТЪР ГЕНОВСКИ

Заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

АНГЕЛ ПОПОВ

Парламентарен секретар

ВАНЬО ТОДОРОВ
Subscribe to Политически кабинет