Вие сте тук

Трансевропейска транспортна мрежа

Развитие на Трансевропейската транспортна мрежа
19.10.2021

На 26 ноември 2021 г. предстои да се проведе поредното заседание на форума за морски магистрали, организиран от европейския координатор проф. Курт Бодевиг. Ще бъдат обсъдени различни теми и ще бъде потърсена гледната точка на заинтересованите страни по отношение на Подробния план за изпълнение на морските магистрали за 2022 г. Планирани са следните презентации:

Виртуално заседание на форум "Морски магистрали", 26 ноември 2021 г.
06.10.2021

Списъците от проекти за всеки от коридорите от основната Трансевропейска транспортна мрежа се изготвят от екип консултанти, наети от Европейската комисия, в сътрудничество с държавите членки. Мерките, поадащи в документите следва да допринасят за развитие на инфраструктурата и подобряване на оперирането на транспортните обекти, попадащи в съответния коридор. Списъците се актуализират регулярно на всеки шест месеца и подпомагат координираното изграждане на коридорите и обмента на информация между заинтересованите страни.

Публикуваната версия е актуална към 30 септември 2021 г.

Списък от проекти с българско участие в подкрепа на реализацията на коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа "Ориент/Източно-Средиземноморски" и "Рейнско-Дунавски"
06.09.2021

На 6 септември 2021 г., във видеоконферентен формат, се проведе петнадесетото редовно заседание на Комитета за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), председателстван от Европейската комисия. В рамките на срещата бяха обсъдени различни аспекти на предстоящата актуализация на насоките за развитие на TEN-T.

Заседание на Комитета за трансевропейската транспортна мрежа
08.07.2021

От 1 януари 2021 г. по отношение на коридорите от основната Трансевропейска транспортна мрежа ще се прилага Регламент (ЕС) 2021/1153 на Европейския Парламент и на Съвета от 7 юли 2021 година за създаване на Механизъм за свързване на Европа и за отмяна на Регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014.

Разширяване на коридор от основната TEN-T мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“
11.06.2021

На 11 юни 2021 г., във видеоконферентен формат, се проведе семинар, посветен на коридор от основната трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“. В рамките на събитието бяха обсъдени актуализацията и мониторинга на изпълнението на списъка с проекти, допринасящи за реализацията на коридора и времето за търговско обслужване в железопътния транспорт.

Семинар към TEN-T коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски“
25.03.2021

В периода 19-24 март 2021 г., във видеоконферентен формат, се проведоха заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) „Ориент/Източно-Средиземноморски“ (23 март) и „Рейнско-Дунавски“ (24 март), хоризонталният приоритет „Морски магистрали“ (19 март), както и среща на смесената работната група за пристанищата и вътрешните водни пътища към коридор „Рейнско-Дунавски“ (24 март).

Заседания на форумите на коридори от TEN-T „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“ и хоризонталния приоритет "Морски магистрали"
27.11.2019

В периода 20-22 ноември 2019 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия, се проведоха заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“, хоризонталният приоритет „Морски магистрали“, както и среща на смесената работната група за пристанищата и вътрешните водни пътища към коридор „Рейнско-Дунавски“ и семинарза управление на проекти в областта на морските магистрали. На 26 ноември 2019 г., в гр.

Заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“
21.06.2019

В периода 19-21 юни 2019 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия се проведоха заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“, хоризонталният приоритет „Морски магистрали“, както и среща на смесената работната група за икономическите аспекти на транспорта. Форумите се провеждат по инициатива на Европейската комисия и се председателстват от съответния коридорен координатор.

Заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“
23.11.2018

В периода 20-22 ноември 2018 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия се проведоха заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“, хоризонталният приоритет „Морски магистрали“, както и среща на работната група за пристанищата и вътрешните водни пътища към коридора „Рейнско-Дунавски“.

Заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“
12.11.2018

В рамките на проведена среща днес, 12 ноември 2018 г., в сградата на НКЖИ, представители на Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи“ (INEA) към Европейската комисия, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - контролен орган на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) за България и бенефициентите обсъдиха транспортните проекти, финансирани от Механизма за свързана Европа в периода 2014-2020.

МТИТС, НКЖИ и представители на Европейската комисия обсъдиха транспортните проекти, финансирани по Механизма за свързване на Европа
19.10.2017

 

Заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“
09.10.2017

В началото на м. октомври 2017 г. беше подписано Споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията по проект 2016-PSA-BG „Подобрена обмяна на информация за развитие на основната TEN-T мрежа и укрепване на капацитета на България за изпълнение на функциите по чл. 22 на МСЕ Регламента“, финансира  по Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт.

Проект 2016-PSA-BG „Подобрена обмяна на информация за развитие на основната TEN-T мрежа и укрепване на капацитета на България за изпълнение на функциите по чл. 22 на МСЕ Регламента“
17.06.2017

В периода 13-16 юни 2017 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия се проведоха заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“. Форумите се провеждат по инициатива на Европейската комисия и се председателстват от съответния коридорен координатор. Участие в тях вземат представители на министерствата на транспорта и инфраструктурните управители на държавите-членки по протежение на съответния коридор.

Заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“
12.12.2016

В периода 7-9 декември 2016 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия се проведоха заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“. Форумите се провеждат по инициатива на Европейската комисия и се председателстват от съответния коридорен координатор. Участие в тях вземат представители на министерствата на транспорта и инфраструктурните управители на държавите-членки по протежение на съответния коридор.

11.11.2016

 

В периода 10 – 11 ноември 2016 г. в гр. Сандански се проведе втората среща по Дейност 3 на проект „Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България”, изпълняван от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията по Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“.

Втора среща на заинтересованите страни по проект „Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България”
17.10.2016

На 14 октомври 2016 г. в сградата на Министерството на инфраструктурата, транспорта и мрежите в гр. Атина, Гърция се проведе експертна среща за обмяна на опит в изграждането и изпълнението на транспортните проекти по коридор „Ориент/Източно-средиземноморски“ между представители на министерствата на транспорта на България и Гърция. Мероприятието се изпълнява в рамките на Дейност 2 на проект „Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България”, изпълняван от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията по Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“.

Експертна среща по проект „Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България”
29.09.2016

В периода 27-29 септември 2016 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия се проведоха заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“. Форумите се провеждат по инициатива на Европейската комисия и се председателстват от съответния коридорен координатор. Участие в тях вземат представители на министерствата на транспорта и инфраструктурните управители на държавите-членки по протежение на съответния коридор.

Заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“
19.08.2016

В периода 18.08.2016 – 19.08.2016 г. в гр. Бургас се проведе първата среща по Дейност 3 на проект „Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България”, изпълняван от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията по Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“.

Среща на заинтересованите страни по проект „Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България”
31.05.2016

На 30 май 2016 г. в гр. Виена, Австрия се проведе експертна среща за обмяна на опит в развитието на Трансевропейската транспортна мрежа между представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на България и Министерството на транспорта, иновациите и технологиите на Австрия.

Страници

Subscribe to Трансевропейска транспортна мрежа