Вие сте тук

Инспекторат

Адрес на инспектората на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

ул. "Дякон Игнатий" № 9 гр. София, 1000

Връзка с Инспекторат
Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осигурява изпълнението на контролните му функции, като осъществява административен контрол в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра.
Правомощия на Инспектората
Subscribe to Инспекторат