Вие сте тук

Обществено обсъждане

06.08.2018

(обн., ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм. и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 45 и 76 от 2002 г., бр. 26 от 2003 г., бр. 19, 88, 99 и 105 от 2005 г., бр. 34, 37, 80 и 86 от 2006 г., бр. 41, 53 и 109 от 2007 г., бр. 109 от 2008 г., бр. 35, 87 и 93 от 2009 г., бр. 101 и 102 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г. и бр. 38 от 2012 г.,  бр. 61 от 2014 г., бр. 81 и бр. 95 от 2016 г. и бр. 97 от 2017 г.)

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги
31.07.2018

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви:

Проект на Методика за начина за разпределяне на разходите при определяне на цени за предоставяне на достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура и право на преминаване
05.07.2018

(обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г., изм. бр. 109 от 2004 г., бр. 73 от 2005 г., бр. 9 от 2009 г., бр. 30 от 2009 г., изм., бр. 49 от 2009 г., бр. 54 от 2010, бр. 11 от 2011 г., изм. и доп., бр. 39 от 2013 г., бр. 7 от 2015 г., изм. и доп., бр. 52 от 2017 г., бр. 62 от 2017 г.,  бр. 85 от 2017 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи
Subscribe to Обществено обсъждане