Вие сте тук

Концесии

ПРОЕКТИ ЗА КОНЦЕСИИ, КОИТО МТИТС ПОДГОТВЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С  ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ КОНЦЕСИИ ЗА ПЕРИОДА 2019 г. – 2020 г., ПРИЕТ ОТ КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ ПО КОНЦЕСИИТЕ НА ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 17.01.2019 г., ОДОБРЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 23.01.2019 г.

ОБЕКТИ, КОИТО МТИТС ПОДГОТВЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ

1. Гражданско летище за обществено ползване София


Цялата информация за концесията е налична на електронен адрес: www.concession-sof.bg


2. Гражданско летище за обществено ползване Пловдив


Цялата информация за концесията е налична на електронен адрес: www.concession-pdv.bg

 

ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ:
  1. Централна ж.п. гара  София и ж.п. гара Подуяне;
  2. Пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна;

* Инициатива за предоставяне на концесия на други обекти от транспортната инфраструктура може да бъде заявена по реда на чл. 20 от Закона за концесиите.

Subscribe to Концесии