Новини
IO_logo_1.jpg
„Информационно обслужване“ АД реализира приходи над 4 милиона лева за първото тримесечие
04.05.2016
„Информационно обслужване“ АД реализира приходи в размер на 4 031 хил. лв. за първото тримесечие на 2016 г. Дружеството бележи ръст на приходи от продажби в размер на 176 хил. лв., което е 5 % над пла...
DSC_1153.JPG
Учебна тренировка за евакуация се проведе в сградите на МТИТС
28.04.2016
В сградите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията днес се проведе учебна тренировка за евакуация на всички хора намиращи се в тях. Близо 500 служители и граждани изп...
PR1_2387_cr.jpg
Първият примат-космонавт украсява колекционерско пощенско-филателно издание
28.04.2016
Петдесет и пет годишнината от опитния полет на първия примат в Космоса, бе отбелязана с пощенско-филателно издание. Художникът Тахсин Ахмед е изобразил шимпанзето Хам и като олицетворение на Година...
P1_Building_MTITC.jpg
МТИТС е с рейтинг 97,6 в проучване на Програма „Достъп до Информация“
27.04.2016
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е на второ място в проучване, чрез оценяване на интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните струк...
Още Новини
Обществено обсъждане
broadband2_s.jpg
Проект на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
05.05.2016
Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията     Мотиви Предлож...
MTC_BUILDING.JPG
Проект на Наредба за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат
05.05.2016
Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. СРОК ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДА...
1_kamion.jpg
Проект на Наредба за изменение на Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари
27.04.2016
Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията     Мотиви С проекта...
Port.JPG
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с брега
11.04.2016
Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията     Мотиви Приложено, ...
Още Обществено обсъждане
Профил на купувача
Обща информация за възложителя
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА Партиден номер в Регистъра на обществените поръчки - 0042 Официална страница в интернет: https://www.mtitc.government.bg/ ...
Удостоверяване на време в Профила на купувача
Удостоверението за време е електронна квитанция, която удостоверява съдържанието на електронен документ към даден момент. Квитанциите могат да се използват за отчитане на извършена работа към даден мо...
Вътрешни правила за възлагане на обществените поръчки в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
01.10.2014
Правила за изменение  с рег. №  ВП – 8 от 12.11.2015 г. на Вътрешните правила за възлагане на обществените поръчки в МТИТС (90.36 KB) Правила за възлагане на обществените поръчки в Министерството...
Още Профил на купувача
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • Ден на ИКТ кариерата
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Концесии – актуално
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Тематичен план за издаване на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати през 2016 година
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed