Служебен министър
Христо Алексиев

Служебен министър Христо Алексиев

Биография

Правомощия

Издавани актове

Автомобилен транспорт Железопътен транспорт Въздушен транспорт Воден транспорт ОП ТТИ

Портал за сигнали за нередности в транспорта Единна информационна точка Национални точки за достъп до транспортна информация Алтернативни горива в транспорта България в Шенген SOLVIT Структурните фондове на ЕС в България Общоевропейски телефонни номера | 116