Служебен министър
Георги Тодоров

Министър Росен Желязков

Биография

Правомощия

Издавани актове

Автомобилен транспорт Железопътен транспорт Въздушен транспорт Воден транспорт ОП ТТИ

Портал за сигнали за нередности в транспорта Единна информационна точка Национална точка за достъп до информация за мултимодални пътувания Алтернативни горива в транспорта България в Шенген SOLVIT Структурните фондове на ЕС в България Общоевропейски телефонни номера | 116