Служебен министър
Христо Алексиев

Служебен министър Христо Алексиев

Биография

Правомощия

Издавани актове

Автомобилен транспорт Железопътен транспорт Въздушен транспорт Воден транспорт ОП ТТИ