Вие сте тук

Нормативни актове - Воден транспорт

11.10.2021

Приет с Резолюция MEPC.300(72) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 13 април 2008 г. В сила за Република България от 13 октомври 2019 г. Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 84 от 8.10.2021 г.

06.10.2021

(Приети с Резолюция MEPC.177(58) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 10 октомври 2008 г. В сила за Република България от 1 юли 2010 г.)
Обн. ДВ. бр.83 от 5 Октомври 2021г.

06.10.2021

(Приети с Резолюция MSC.437(99) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 24 май 2018 г. В сила за Република България от 1 януари 2020 г.)
Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Обн. ДВ. бр.83 от 5 Октомври 2021г.

06.10.2021

Приети с Резолюция MSC.425(98) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 15.06.2017 г. Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 83 от 5.10.2021 г., в сила за Република България от 1.01.2020 г.

06.10.2021

Приет с Резолюция MSC. 48(66) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 4.06.1996 г. Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 85 от 2.10.2020 г., в сила за Република България от 1.07.1998 г., (*1) изм. и доп., бр. 85 от 2.10.2020 г., (*2) изм., бр. 83 от 5.10.2021 г., в сила от 1.01.2020 г.

06.10.2021

Приети с Резолюция MSC.411(97) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 25.11.2016 г. Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 83 от 5.10.2021 г., в сила за Република България от 1.01.2020 г.

Страници

Subscribe to Нормативни актове - Воден транспорт