Вие сте тук

Нормативни актове - Воден транспорт

19.04.2021

Приети с Резолюция MSC.178(79) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 10.12.2004 г. Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 28 от 6.04.2021 г., в сила за Република България от 1.07.2006 г.

19.04.2021

Приети с Резолюция MSC.135(76) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 12.12.2002 г. Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 28 от 6.04.2021 г., в сила за Република България от 1.07.2004 г.

19.04.2021

Приети с Резолюция MSC.118(74) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 6.06.2001 г. Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 28 от 6.04.2021 г., в сила за Република България от 1.01.2003 г.

19.04.2021

Приети с Резолюция MSC.241(83) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 12.10.2007 г. Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 28 от 6.04.2021 г., в сила за Република България от 1.07.2009 г.

31.03.2021

Обн., ДВ, бр. 12 от 11.02.2000 г., последно изм., бр. 17 от 26.02.2021 г.

Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
28.01.2021

Приет с Резолюция MSC.385(94) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 21 ноември 2014 г. Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 7 от 26.01.2021 г., в сила за Република България от 1.01.2017 г.)

28.01.2021

Приет с Резолюция MSC.337(91) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 30.11.2012 г. Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 6 от 22.01.2021 г., в сила за Република България от 1.07.2014 г.

19.01.2021

Приет с Резолюция MSC.267(85) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 4 декември 2008 г. Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр.108 от 22.12.2020 г., в сила за Република България от 1.07.2010 г.

19.01.2021

 Обн., ДВ, бр. 55 от 14.07.1970 г. и бр. 56 от 17.07.1970 г., в сила от 1.01.1971 г., последно изм. и доп., бр. 104 от 8.12.2020 г., бр. 108 от 22.12.2020 г.

26.11.2020

Приет с Резолюция 2 на Конференцията на договарящите правителства по Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. на 12.12.2002 г. Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 97 от 13.11.2020 г., в сила за Република България от 1.07.2004 г.

26.11.2020

Приет с Резолюция MSC.255(84) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 16 май 2008 г. Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 98 от 17.11.2020 г., в сила за Република България от 1.01.2010 г.

21.08.2020

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 31 от 20.04.2012 г., доп., бр. 81 от 17.09.2013 г., в сила от 17.09.2013 г., изм. и доп., бр. 84 от 10.10.2014 г., бр. 83 от 27.10.2015 г., бр. 10 от 27.01.2017 г., доп., бр. 12 от 11.02.2020 г., в сила от 1.02.2020 г., изм., бр. 71 от 11.08.2020 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 55 от 19.06.2001 г., в сила от 19.06.2001 г., изм. и доп., бр. 59 от 1.07.2003 г., бр. 3 от 11.01.2005 г., бр. 32 от 18.04.2006 г., изм., бр. 53 от 30.06.2006 г., в сила от 30.06.2006 г., доп., бр. 62 от 1.08.2006 г., изм. и доп., бр. 44 от 11.06.2010 г., бр. 83 от 30.10.2012 г., бр. 52 от 8.07.2016 г., бр. 56 от 23.06.2020 г.

15.05.2020

Издадени от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция "Морска администрация", обн., ДВ, бр. 40 от 5.05.2020 г., в сила от 5.05.2020 г.

15.05.2020

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 41 от 8.05.2020 г.

24.02.2020

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 89 от 26.10.2018 г., в сила от 26.10.2018 г., изм., бр. 15 от 21.02.2020 г.

12.02.2020

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 87 от 4.11.2011 г., изм. и доп., бр. 30 от 15.04.2016 г., изм., бр. 12 от 11.02.2020 г., в сила от 1.02.2020 г.

28.01.2020

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 52 от 18.06.2004 г., изм., бр. 101 от 16.11.2004 г., доп., бр. 9 от 3.02.2009 г., изм. и доп., бр. 30 от 21.04.2009 г., бр. 49 от 30.06.2009 г., бр. 65 от 23.07.2013 г., в сила от 20.08.2013 г., изм., бр. 16 от 25.02.2014 г., изм. и доп., бр. 5 от 20.01.2015 г., бр. 89 от 26.10.2018 г., в сила от 26.10.2018 г., бр. 7 от 24.01.2020 г.

28.01.2020

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм. и доп., бр. 49 от 4.06.2013 г., в сила от 20.08.2013 г., бр. 85 от 14.10.2014 г., бр. 36 от 13.05.2016 г., бр. 7 от 24.01.2020 г.

28.01.2020

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 73 от 20.09.2011 г., доп., бр. 93 от 11.11.2014 г., в сила от 11.11.2014 г., изм. и доп., бр. 52 от 30.06.2017 г., бр. 7 от 24.01.2020 г.

Страници

Subscribe to Нормативни актове - Воден транспорт