Вие сте тук

Цифрова Европа (2021-2027)

11.05.2021

С Регламент (ЕС) 2021/694 се създава програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021-2027 г. и се определят целите на програмата, бюджетът, формите на финансиране от Европейския Съюз и правилата за предоставяне на такова финансиране. 

Министерският съвет прие процедура за подбор на проектни предложения за създаване на Европейски цифрови иновационни хъбове в България.

 

 

Процедура за подбор на проектни предложения за създаване на Европейски цифрови иновационни хъбове в България

Проведен онлайн информационен ден по програма „Цифрова Европа“ (2021-2027).

Онлайн информационен ден по програма „Цифрова Европа“

Програма "Цифрова Европа" (2021-2027) е нова програма, посветена на разширяването и увеличаването до максимум на ползите от цифровата трансформация за всички европейски граждани, публични администрации и предприятия.

Структурирана е в пет специфични цели, които отразяват основните области на политиката, а именно:

Специфична цел № 1: Високопроизводителни изчислителни технологии

Специфична цел № 2. Изкуствен интелект

Специфична цел № 3: Киберсигурност и доверие

Специфична цел № 4: Задълбочени цифрови умения

Програма "Цифрова Европа" (2021-2027)
Subscribe to Цифрова Европа (2021-2027)