Вие сте тук

Цифрова Европа (2021-2027)

Проведен онлайн информационен ден по програма „Цифрова Европа“ (2021-2027).

Онлайн информационен ден по програма „Цифрова Европа“

Програма "Цифрова Европа" (2021-2027) е нова програма, посветена на разширяването и увеличаването до максимум на ползите от цифровата трансформация за всички европейски граждани, публични администрации и предприятия.

Структурирана е в пет специфични цели, които отразяват основните области на политиката, а именно:

Специфична цел № 1: Високопроизводителни изчислителни технологии

Специфична цел № 2. Изкуствен интелект

Специфична цел № 3: Киберсигурност и доверие

Специфична цел № 4: Задълбочени цифрови умения

Програма "Цифрова Европа" (2021-2027)
Subscribe to Цифрова Европа (2021-2027)