Вие сте тук

Европейски цифрови иновационни центрове

18.10.2019

Централната роля при изпълнението на програма „Цифрова Европа“ ще бъде предоставена на европейските цифрови иновационни центрове (хъбове), които ще стимулират широкото приемане на модерни цифрови технологии от промишлеността, от публичните организации и академичните среди. Европейските цифрови иновационни центрове следва да работят заедно като децентрализирана мрежа. Те ще служат като точки, в които ще се предоставя най-новият цифров капацитет, включително високопроизводителните изчислителни технологии, изкуственият интелект, киберсигурността, както и други съществуващи иновативни технологии.

Европейски цифрови иновационни центрове (хъбове)
Subscribe to Европейски цифрови иновационни центрове