Вие сте тук

Контакти

София 1000, ул. "Дякон Игнатий" № 9

Справки: тел. 02/940 - 9771

Електронна поща: mail@mtitc.government.bg

Приемна:

тел. 02/940 - 9640
тел./факс: 02/988 - 5094, 02/940-9364

Център за информация и административно обслужване на гражданите

тел. 02/940 - 9542, 02/940-9640

Дирекция "Връзки с обществеността и протокол"

тел. 02/940 - 9753
тел./факс  02/940 - 9824

Електронна поща: press@mtitc.government.bg

Длъжностно лице по защита на личните данни

Електронна поща: dpo@mtitc.government.bg