Вие сте тук

Биография

ХРИСТО АЛЕКСИЕВ

Служебен министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ОБРАЗОВАНИЕ

Висше

Университет за национално и световно стопанство, гр. София
Магистър – „Международни икономически отношения“ и „Управление на международни проекти“

Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив
Бакалавър – Политология

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

май 2016 г. – януари 2017 г.

Председател на Управителния съвет в ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“

юли 2011 г. – януари 2017 г.

Заместник-генерален директор в ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“

април 2012 г. – януари 2017 г.

Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Зона за обществен достъп – Бургас“ АД

февруари 2010 г. – юни 2011 г.

Икономически и ПЧП експерт в Консорциум „Нет Инженеринг (Италия)-Трансгео (България) “

юни 2009 г. – юни 2010 г.

Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Зона за обществен достъп – Бургас“ АД

юли 2007 г. – декември 2009 г.

Заместник-генерален директор в ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“

октомври 2005 г. – март 2007 г.

Експерт към кабинета на министъра на транспорта

октомври 2002 г. – септември 2005 г.

Член на Управителния съвет на „Информационно общество 2001“

ЕЗИЦИ

Английски, руски

ЛИЧНИ ДАННИ

Дата на раждане: 19.09.1980 г.

Семеен с три деца.

ЧЛЕНСТВО

Член на Управителния съвет на „Европейски товарен железопътен коридор 7“, Будапеща

Член на Управляващия комитет на „Европейски приоритет проект 22“, Брюксел


Правомощия на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Информация относно издаваните от министъра актове в изпълнение на неговите правомощия съгласно правилото на чл. 15, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ