Вие сте тук

Биография

ИВАЙЛО МОСКОВСКИ

Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ОБРАЗОВАНИЕ

Висше

Стопанска академия, гр. Свищов
Магистър – финансов мениджмънт

Университет за национално и световно стопанство - гр. София
Бакалавър – публични финанси

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

ноември 2014 г. – януари 2017 г.

Министър и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

май 2013 г. – август 2014 г.

Народен представител в 42-то Народно събрание и член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения и член на Комисията по енергетика

май 2011 г. – март 2013 г.

Министър и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

юли 2009г. - май 2011г.

Заместник – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

2003г. - юли 2009г.

„БГ НИТ” ЕООД – управител
Официално представителство на фирма STOLL - Германия за България

2002г. - 2003г.

„Балтекс комерс” ЕООД – търговски директор
Търговско представителство за индустриално оборудване на фирми от Австрия и Германия

1999г. - 2002г.

Текстилен комбинат „Монтана” АД –  Председател на борда на директорите и член на управителния съвет

„Сата” ООД – търговски директор Международна търговска дейност

Председател на Борда на директорите и член на Управителния съвет
„Монтана"АД

„Аналитик” АД – член на надзорния съвет
Производство на инструментално оборудване

1995 г. - 1996 г.

„София Инс”
Инспектор "Индустриален риск и промишлено застраховане"

ЕЗИЦИ

Английски , немски, руски

ЛИЧНИ ДАННИ

Дата на раждане: 19.07.1972 г.

ЧЛЕНСТВО

Член на Управителния съвет и заместник-председател на Асоциацията на производителите от леката промишленост

Председател на комисията по  конкурентоспособност към Асоциацията на производителите от леката промишленост


Правомощия на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Информация относно издаваните от министъра актове в изпълнение на неговите правомощия съгласно правилото на чл. 15, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ