Вие сте тук

Конкурси

13.10.2017

 

Въз основа на проведения конкурс, комисията класира издържалия успешно конкурса кандидат:

 

Александър Благоев Николов

 

 

 

 

Гриша Генов
Председател на конкурсната комисия

Класиране на кандидатите, участвали в конкурса за длъжността „Старши експeрт“ в дирекция „Информационно обслужване”
10.10.2017

 

 

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати в конкурса за длъжността „Старши експерт” в дирекция „Информационно обслужване”
21.09.2017

1. Въз основа на направената преценка конкурсната комисия:
РЕШИ:

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „Старши експерт” в дирекция „Информационно обслужване”
04.09.2017

Въз основа на проведения конкурс комисията класира от първо до трето място следните най-успешно издържали конкурса кандидати:

  1. Нели Георгиева Тинкова

  2. Катерина Георгиева Миндова

  3. Стела Цветанова Славчева

     

Надежда Бухова
Председател на конкурсната комисия

Класиране на кандидатите, участвали в конкурса за длъжността Младши експерт в дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество”, отдел „Международно сътрудничество в информационните технологии и съобщенията”
01.09.2017

Област на дейност:

Обява за конкурс за длъжността „Старши експерт“ в дирекция „Информационно обслужване”
28.08.2017

 

Въз основа на показаните резултати от теста, конкурсната комисия        

РЕШИ:

 

До участие в следващия етап от конкурсната процедура – интервю се допускат следните кандидати, получили не по-малко от 20 т.:

  1. Катерина Георгиева Миндова
  2. Невелина Мариусова Велева
  3. Павел Миленов Стоянов
  4. Стела Цветанова Славчева
  5. Нели Георгиева Тинкова

 

До участие в следващия етап от конкурсната процедура – интервю не се допускат:

Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати в конкурса за длъжността Младши експерт в дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество”, отдел „Международно сътрудничество в информационните технологии и съобщенията”
17.08.2017

 

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Младши експерт в дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество”, отдел „Международно сътрудничество в информационните технологии и съобщенията”
31.07.2017

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител обявява конкурс за длъжността Младши експерт в дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество”, отдел „Международно сътрудничество в информационните технологии и съобщенията”

 

Област на дейност:

Обява за конкурс за длъжността Младши експерт в дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество”, отдел „Международно сътрудничество в информационните технологии и съобщенията”
Subscribe to Конкурси