Вие сте тук

Конкурси

23.04.2021

                   

На вниманието на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността Главен експерт в Звено Защита на класифицираната информация, охрана и вътрешна сигурност
22.04.2021

  

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ЗВЕНО ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ, ОХРАНА И ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ
16.04.2021

  

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Главен експерт в Звено Защита на класифицираната информация, охрана и вътрешна сигурност
30.03.2021

    

Обява за конкурс за длъжността Главен експерт в Звено Защита на класифицираната информация, охрана и вътрешна сигурност
22.03.2021

                                          

Класиране на кандидатите, участвали в конкурса за длъжността Главен инспектор в дирекция „Безопасност, технически надзор и управление при кризи”
22.03.2021

                                                             

На вниманието на кандидатите, участвали в конкурса за длъжността Инспектор в дирекция „Безопасност, технически надзор и управление при кризи”
16.03.2021

                              

На вниманието на допуснатите до интервю кандидати в конкурса за длъжността Инспектор в дирекция „Безопасност, технически надзор и управление при кризи“
16.03.2021

                                                  

На вниманието на допуснатите до интервю кандидати в конкурса за длъжността Главен инспектор в дирекция „Безопасност, технически надзор и управление при кризи“
04.03.2021

   

Класиране на кандидатите, участвали в конкурса за длъжността Главен експерт в дирекция „Национална транспортна политика”, отдел „Стратегическо развитие на видовете транспорт”
22.02.2021

   

Списък на допуснатите до интервю кандидати в конкурса за длъжността Главен експерт в дирекция „Национална транспортна политика”, отдел „Стратегическо развитие на видовете транспорт”
22.02.2021

                                                                             

Класиране на кандидатите, участвали в конкурса за длъжността Главен експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол”
18.02.2021

  

Класиране на кандидатите, участвали в конкурса за длъжността Главен експерт в дирекция „Координация на програми и проекти“, отдел „Програмиране“
15.02.2021

    

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛНА ТРАНСПОРТНА ПОЛИТИКА“, ОТДЕЛ „СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ВИДОВЕТЕ ТРАНСПОРТ“
12.02.2021

  

Списък на допуснатите до интервю кандидати в конкурса за длъжността Главен експерт в дирекция „Координация на програми и проекти“, отдел „Програмиране“
08.02.2021

  

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „ПРОГРАМИРАНЕ“, ДИРЕКЦИЯ „КООРДИНАЦИЯ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ“
08.02.2021

  

На вниманието на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността Главен експерт в дирекция „Национална транспортна политика”, отдел „Стратегическо развитие на видовете транспорт”
08.02.2021

                                                         

Списък на допуснатите до интервю кандидати в конкурса за длъжността Главен експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол”
04.02.2021

  

На вниманието на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността Главен експерт в дирекция „Координация на програми и проекти“, отдел „Програмиране“
03.02.2021

Със Заповед № РД-08-367 от 15.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията беше открит конкурс за избор на главен директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“. Заявления за участие в конкурса подадоха 9 кандидати. Кандидатите представиха концепции на тема: „Регулаторни и надзорни функции на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, взаимодействие с индустрията, въвеждане на нови и подобряване на съществуващите електронни административни услуги“.

02.02.2021

                                                                       

Конкурс за длъжността Главен експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол”

Страници

Subscribe to Конкурси