Вие сте тук

Конкурси

19.07.2021

   

Обява за конкурс за длъжността Младши експерт в отдел „Концесии“, дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия“
08.07.2021

    

ПРОТОКОЛ № 1 за допуснатите и недопуснатите кандидати в процедура за подбор на външни членове на одитния комитет на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
15.06.2021

     

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на процедура за подбор на външни членове на одитния комитет на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения
04.06.2021

    

Класиране на кандидатите, участвали в конкурса за длъжността Главен експерт в звено „Защита на класифицираната информация, охрана и вътрешна сигурност“
02.06.2021

 

 

Въз основа на показаните резултати от теста, конкурсната комисия

    

РЕШИ:

 

 

До участие в следващия етап от конкурсната процедура – интервю се допуска следния кандидат, получил не по-малко от 21 т.:

           

        Майя Радославова Кокинова

 

Допуснатият кандидат трябва да се яви на интервю на 03.06.2021 г. в 10,00 часа в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – входа от ул. „Дякон Игнатий” № 11.

 

 

Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати в конкурса за длъжността Главен експерт в Звено „Защита на класифицираната информация, охрана и вътрешна сигурност“
26.05.2021

   

На вниманието на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността Главен експерт в Звено „Защита на класифицираната информация, охрана и вътрешна сигурност“
23.04.2021

                   

На вниманието на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността Главен експерт в Звено Защита на класифицираната информация, охрана и вътрешна сигурност
22.04.2021

  

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ЗВЕНО ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ, ОХРАНА И ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ
16.04.2021

  

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Главен експерт в Звено Защита на класифицираната информация, охрана и вътрешна сигурност
30.03.2021

    

Обява за конкурс за длъжността Главен експерт в Звено Защита на класифицираната информация, охрана и вътрешна сигурност
22.03.2021

                                          

Класиране на кандидатите, участвали в конкурса за длъжността Главен инспектор в дирекция „Безопасност, технически надзор и управление при кризи”
22.03.2021

                                                             

На вниманието на кандидатите, участвали в конкурса за длъжността Инспектор в дирекция „Безопасност, технически надзор и управление при кризи”
16.03.2021

                              

На вниманието на допуснатите до интервю кандидати в конкурса за длъжността Инспектор в дирекция „Безопасност, технически надзор и управление при кризи“
16.03.2021

                                                  

На вниманието на допуснатите до интервю кандидати в конкурса за длъжността Главен инспектор в дирекция „Безопасност, технически надзор и управление при кризи“
04.03.2021

   

Класиране на кандидатите, участвали в конкурса за длъжността Главен експерт в дирекция „Национална транспортна политика”, отдел „Стратегическо развитие на видовете транспорт”
22.02.2021

   

Списък на допуснатите до интервю кандидати в конкурса за длъжността Главен експерт в дирекция „Национална транспортна политика”, отдел „Стратегическо развитие на видовете транспорт”
22.02.2021

                                                                             

Класиране на кандидатите, участвали в конкурса за длъжността Главен експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол”
18.02.2021

  

Класиране на кандидатите, участвали в конкурса за длъжността Главен експерт в дирекция „Координация на програми и проекти“, отдел „Програмиране“
15.02.2021

    

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛНА ТРАНСПОРТНА ПОЛИТИКА“, ОТДЕЛ „СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ВИДОВЕТЕ ТРАНСПОРТ“
12.02.2021

  

Списък на допуснатите до интервю кандидати в конкурса за длъжността Главен експерт в дирекция „Координация на програми и проекти“, отдел „Програмиране“

Страници

Subscribe to Конкурси