Вие сте тук

Конкурси

08.07.2020

 

 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНО, ДВУСТРАННО И РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“, ДИРЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКА КООРДИНАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”
08.07.2020

    

Списък на допуснатите до интервю кандидати в конкурса за длъжността Главен експерт в отдел „Финансово управление“, дирекция „Координация на програми и проекти”
03.07.2020

   

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКА КООРДИНАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”, ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ИТ И СЪОБЩЕНИЯТА“
30.06.2020

  

Уважаеми кандидати,

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Международно, двустранно и регионално сътрудничество“, дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество”
29.06.2020

 

Уважаеми кандидати,

 

Във връзка с провеждане на конкурс за длъжността Главен експерт в дирекция „Координация на програми и проекти”, отдел „Финансово управление”, Ви уведомявам за взетите от комисията решения относно системата за определяне на резултатите:

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „КООРДИНАЦИЯ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”, ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ”
29.06.2020

 

Въз основа на преценката конкурсната комисия

 

РЕШИ:

а) Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

  1. Цветомир Янков Цанев
  2. Никола Димитров Сталев
  3. Маргарита Александрова Иванова
  4. Николай Валентинов Карамихов

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Главен експерт в дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество”, отдел „Международно сътрудничество в ИТ и съобщенията“
19.06.2020

    

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Главен експерт в дирекция „Координация на програми и проекти”, отдел „Финансово управление”
08.06.2020

   

Обява за конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Международно сътрудничество в ИТ и съобщенията“, дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество”
08.06.2020

   

Обява за конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Международно, двустранно и регионално сътрудничество“, дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество”
29.05.2020

      Област на дейност:

      Подпомагане дейността на отдела чрез предоставяне на специфична експертиза при процеса на анализ и контрол на документацията, свързана с разплащания по проекти, изпълнявани от дирекцията и финансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и други международни финансиращи институции, както и контрол на разходваните средства от републиканския бюджет по тези проекти.

     Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

  1. Да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“;

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител обява за конкурс за длъжността „Главен експерт” в дирекция „Координация на програми и проекти”, отдел „Финансово управление”
Subscribe to Конкурси