Вие сте тук

Конкурси

15.09.2020

   

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за две длъжности Главен експерт в отдел „Финансово-счетоводен“, дирекция „Финанси”
10.09.2020

   

Обява за конкурс за длъжността Младши експерт в отдел „Финансово-счетоводен“, дирекция „Финанси”
04.09.2020

 

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител обявява конкурс за длъжността „Главен инспектор” в дирекция „Безопасност, технически надзор и управление при кризи”

           

Област на дейност:

Осъществява специализиран технически надзор върху съоръженията с повишена опасност (СПО) в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на СПО монтирани на подвижен железопътен състав, независимо от тяхната собственост. Постигане на високо ниво на безопасност при работа със СПО.

Обява за конкурс за длъжността „Главен инспектор” в дирекция „Безопасност, технически надзор и управление при кризи”
04.09.2020

 

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител обявява конкурс за длъжността „Инспектор” в дирекция „Безопасност, технически надзор и управление при кризи”

           

Област на дейност:

Обява за конкурс за длъжността „Инспектор” в дирекция „Безопасност, технически надзор и управление при кризи”
03.09.2020

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител обявява конкурс за две длъжности Главен инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в Инспекторат

       

Област на дейност:

Обява за конкурс за две длъжности Главен инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в Инспекторат
03.09.2020

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител обявява конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Развитие на електронните съобщения“, дирекция „Съобщения”

       

Област на дейност:

Обява за конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Развитие на електронните съобщения“, дирекция „Съобщения”
27.08.2020

 

 

Обявя за конкурс за две длъжности Главен експерт в отдел „Финансово-счетоводен“, дирекция „Финанси”,
Subscribe to Конкурси