Вие сте тук

Конкурси

 

Въз основа на показаните резултати от теста, конкурсната комисия

 

РЕШИ:

 

До участие в следващия етап от конкурсната процедура – интервю се допускат следните кандидати, получили не по-малко от 18 т.:   

 1. Евдокия Георгиева Маринова

 2. Евгения Бончова Евгениева

Списъкна допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати в конкурса за длъжността Младши експерт в отдел „Стратегическо развитие на видовете транспорт”, дирекция „Национална транспортна политика”

 

 

Въз основа на преценката конкурсната комисия

 

РЕШИ:

 

Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

 1. Евдокия Георгиева Маринова
 2. Евгения Бончова Евгениева
 3. Димитринка Петрова Пенева
 4. Мирела Мирославова Георгиева
 5. Тони Иванов Николов
 6. Сергей Григоров Владимиров
 7. Теодора Николова Павлова
 8. Слава Александрова Александрова
 9. Фиданка Георгиева Стамболиева
 10. Венета Атанасова Сабушева
 11. Габриела Иванова Иванова

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Младши експерт в отдел „Стратегическо развитие на видовете транспорт”, дирекция „Национална транспортна политика”

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител обявява конкурс за длъжността „Младши експерт” в дирекция „Национална транспортна политика”, отдел „Стратегическо развитие на видовете транспорт”

           

Област на дейност:

Обява за конкурс за длъжността „Младши експерт” в дирекция „Национална транспортна политика”, отдел „Стратегическо развитие на видовете транспорт”
Subscribe to Конкурси