Вие сте тук

Конкурси

23.11.2020

         

НА ВНИМАНИЕТО НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПРОТОКОЛ“
23.11.2020

         

НА ВНИМАНИЕТО НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“, ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“
19.11.2020

     

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Главен експерт в дирекция „Координация на програми и проекти“, отдел „Програмиране“
10.11.2020

     

Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати в конкурса за длъжността Главен експерт в дирекция „Стопански дейности и управление на собствеността“, отдел „Управление на собствеността“
06.11.2020

    

Списък на допуснатите до интервю кандидати в конкурса за длъжността Главен инспектор в дирекция „Безопасност, технически надзор и управление при кризи“
06.11.2020

      

Списък на допуснатите до интервю кандидати в конкурса за длъжността Инспектор в дирекция „Безопасност, технически надзор и управление при кризи“
02.11.2020

    

Обява за конкурс за длъжността „Главен експерт” в дирекция „Координация на програми и проекти”, отдел „Програмиране”
02.11.2020

    

На вниманието на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността Главен експерт в дирекция „Национална транспортна политика”, отдел „Стратегическо развитие на видовете транспорт”
30.10.2020

                              

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Главен експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол”
28.10.2020

    

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПРЕТ В ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“, ДИРЕКЦИЯ „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА"
27.10.2020

   

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Главен експерт в дирекция „Национална транспортна политика”, отдел „Стратегическо развитие на видовете транспорт”
26.10.2020

                                   

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „БЕЗОПАСНОСТ, ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР И УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ”
23.10.2020

    

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „БЕЗОПАСНОСТ, ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР И УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ”
22.10.2020

                

Класиране на кандидатите, участвали в конкурса за длъжността Главен експерт в отдел „Развитие на електронните съобщения“, дирекция „Съобщения”
20.10.2020

    

Класиране на кандидатите, участвали в конкурса за длъжността Младши експерт в отдел „Финансово-счетоводен“, дирекция „Финанси”
19.10.2020

     

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Главен експерт в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „Стопански дейности и управление на собствеността“
19.10.2020

     

 

 

Класиране на кандидатите, участвали в конкурса за две длъжности Главен инспектор в Инспекторат по чл. 46 от ЗА
16.10.2020

   

Обява за конкурс за длъжността Главен директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“
13.10.2020

  

Списък на допуснатите до интервю кандидати в конкурса за длъжността Главен експерт в отдел „Развитие на електронните съобщения“, дирекция „Съобщения”
13.10.2020

   

Обява за конкурс за длъжността Главен експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол“

Страници

Subscribe to Конкурси