Вие сте тук

Конкурси

20.09.2019

  

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Младши експерт в отдел „Международно сътрудничество в ИТ и съобщенията“, дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество”
20.09.2019

 

Въз основа на проведения конкурс комисията класира успешно издържалите конкурса кандидати:

 

  1. Мая Русланова Николова
  2. Светлана Илиева Костадинова
  3. Даниела Николова Борисова

 

 

 

Надежда Симеонова
Председател на конкурсната комисия

 

Класиране на кандидатите, участвали в конкурса за длъжността Младши експерт в Инспекторат
18.09.2019

 

Въз основа на показаните резултати от теста, конкурсната комисия

 

РЕШИ:

 

До участие в следващия етап от конкурсната процедура – интервю се допускат следните кандидати, получили не по-малко от 20 т.:         

Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати в конкурса за длъжността Младши експерт в Инспекторат
09.09.2019

 

Въз основа на преценката конкурсната комисия

 

РЕШИ:

 

Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Младши експерт в Инспекторат
03.09.2019

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител обявява конкурс за длъжността Младши експерт в отдел „Международно сътрудничество в ИТ и съобщенията“, дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество”

       

Област на дейност:

Обява за конкурс за длъжността Младши експерт в отдел „Международно сътрудничество в ИТ и съобщенията“, дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество”
02.09.2019

Въз основа на проведения конкурс комисията класира от първо до трето място следните най-успешно издържали конкурса кандидати:

 

1.  Илияна Иванова Дойчинова

Класиране на кандидатите, участвали в конкурса за длъжността Младши експерт в отдел „Концесии“, дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия”
22.08.2019

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител обявява конкурс за длъжността Младши експерт в Инспекторат  

Област на дейност:

Обява за конкурс за длъжността Младши експерт в Инспекторат
21.08.2019

Въз основа на показаните резултати от теста, конкурсната комисия

РЕШИ:

  До участие в следващия етап от конкурсната процедура – интервю се допускат следните кандидати, получили не по-малко от 20 т.:     

Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати в конкурса за длъжността Младши експерт в отдел „Концесии“, дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия”
16.08.2019

 

Въз основа на проведения конкурс комисията класира успешно издържалите конкурса кандидати:

 

 

  1. Пламена Тонева Иванова
  1. Емил Иванов Иванов

 

 

Албена Лазарова
Председател на конкурсната комисия

Класиране на кандидатите, участвали в конкурса за две длъжности Главен експерт в отдел „Концесии“, дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия“
09.08.2019

 

Въз основа на показаните резултати от теста, конкурсната комисия

     

РЕШИ:

 

До участие в следващия етап от конкурсната процедура – интервю се допускат следните кандидати, получили не по-малко от 20 т.:  

  1. Пламена Тонева Иванова;
  2. Емил Иванов Иванов.

 

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на 14.08.2019 г. в 10,00 часа в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – входа от ул. „Дякон Игнатий” № 11.

 

Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати в конкурса за две длъжности Главен експерт в отдел „Концесии“, дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия”
29.07.2019

 

Въз основа на преценката конкурсната комисия

 

РЕШИ:

 

а) Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Младши експерт в отдел „Концесии“, дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия”
29.07.2019

 

 

Въз основа на преценката конкурсната комисия

 

РЕШИ:

а) Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

  1. Пламена Тонева Иванова;
  2. Емил Иванов Иванов.

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за две длъжности Главен експерт в отдел „Концесии“, дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия”
12.07.2019

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител обявява конкурс за длъжността Младши експерт в отдел „Концесии“, дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия“          

 

Област на дейност:

Обява за конкурс за длъжността Младши експерт в отдел „Концесии“, дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия“
12.07.2019

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител обявява конкурс за две длъжности Главен експерт в отдел „Концесии“, дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия“

           

Област на дейност:

Обява за конкурс за две длъжности Главен експерт в отдел „Концесии“, дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия“
Subscribe to Конкурси