Вие сте тук

Конкурси

22.02.2021

   

Списък на допуснатите до интервю кандидати в конкурса за длъжността Главен експерт в дирекция „Национална транспортна политика”, отдел „Стратегическо развитие на видовете транспорт”
22.02.2021

                                                                             

Класиране на кандидатите, участвали в конкурса за длъжността Главен експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол”
18.02.2021

  

Класиране на кандидатите, участвали в конкурса за длъжността Главен експерт в дирекция „Координация на програми и проекти“, отдел „Програмиране“
15.02.2021

    

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛНА ТРАНСПОРТНА ПОЛИТИКА“, ОТДЕЛ „СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ВИДОВЕТЕ ТРАНСПОРТ“
12.02.2021

  

Списък на допуснатите до интервю кандидати в конкурса за длъжността Главен експерт в дирекция „Координация на програми и проекти“, отдел „Програмиране“
08.02.2021

  

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „ПРОГРАМИРАНЕ“, ДИРЕКЦИЯ „КООРДИНАЦИЯ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ“
08.02.2021

  

На вниманието на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността Главен експерт в дирекция „Национална транспортна политика”, отдел „Стратегическо развитие на видовете транспорт”
08.02.2021

                                                         

Списък на допуснатите до интервю кандидати в конкурса за длъжността Главен експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол”
04.02.2021

  

На вниманието на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността Главен експерт в дирекция „Координация на програми и проекти“, отдел „Програмиране“
03.02.2021

Със Заповед № РД-08-367 от 15.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията беше открит конкурс за избор на главен директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“. Заявления за участие в конкурса подадоха 9 кандидати. Кандидатите представиха концепции на тема: „Регулаторни и надзорни функции на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, взаимодействие с индустрията, въвеждане на нови и подобряване на съществуващите електронни административни услуги“.

02.02.2021

                                                                       

Конкурс за длъжността Главен експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол”
28.01.2021

  

Списък на допуснатите до събеседване кандидати в конкурса за длъжността Главен директор на ГД Гражданска въздухоплавателна администрация
28.01.2021

                                   

На вниманието на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Главен експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол“
21.01.2021

   

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Главен директор на ГД Гражданска въздухоплавателна администрация
10.12.2020

  

Класиране на кандидатите, участвали в конкурса за длъжността Главен експерт в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „Стопански дейности и управление на собствеността“
01.12.2020

                                    

На вниманието на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Главен експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол“
27.11.2020

   

На вниманието на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността Главен експерт в дирекция „Координация на програми и проекти“, отдел „Програмиране“
23.11.2020

         

НА ВНИМАНИЕТО НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПРОТОКОЛ“
23.11.2020

         

НА ВНИМАНИЕТО НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“, ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

Страници

Subscribe to Конкурси