Вие сте тук

Конкурси

14.06.2019

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител обявява конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Финансово-счетоводен“, дирекция „Финанси“

           

Област на дейност:

Обявя за конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Финансово-счетоводен“, дирекция „Финанси“
14.06.2019

Въз основа на проведения конкурс комисията класира на първо място успешно издържалия конкурса кандидат:

 

1. Марияна Цанкова Стефанова-Тренева

 

Галина Василева

Председател на конкурсната комисия

 

Класиране на кандидатите, участвали в конкурса за длъжността Главен експерт в отдел „Финансово управление“, дирекция „Координация на програми и проекти”
14.06.2019

 

 

Въз основа на проведения конкурс комисията класира успешно издържалите конкурса кандидати:

 

  1. Стоян Стоименов Стоянов
  2. Мая Стоянова Михайлова

 

 

Галина Василева
Председател на конкурсната комисия

 

Класиране на кандидатите, участвали в конкурса за длъжността Главен експерт в отдел „Изпълнение и координация“, дирекция „Координация на програми и проекти”
05.06.2019

 

Въз основа на показаните резултати от теста, конкурсната комисия

         

РЕШИ:

 

До участие в следващия етап от конкурсната процедура – интервю се допускат следните кандидати, получили не по-малко от 20 т.:

  1. Стоян Стоименов Стоянов
  2. Мая Стоянова Михайлова

 

Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати в конкурса за длъжността Главен експерт в отдел „Изпълнение и координация“, дирекция „Координация на програми и проекти”
05.06.2019

Въз основа на показаните резултати от теста, конкурсната комисия      

РЕШИ:

 До участие в следващия етап от конкурсната процедура – интервю се допуска следният кандидат, получил не по-малко от 20 т.:        

  1. Марияна Цанкова Стефанова-Тренева

Допуснатият кандидат трябва да се яви на интервю на 10.06.2019 г. в 15,00 часа в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – входа от ул. „Дякон Игнатий” № 11.

 

Галина Василева

Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати в конкурса за длъжността Главен експерт в отдел „Финансово управление“, дирекция „Координация на програми и проекти”
20.05.2019

Въз основа на преценката конкурсната комисия

 РЕШИ:

Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

  1. Елка Миленова Иванова
  2. Любомир Йорданов Димитров
  3. Марияна Цанкова Стефанова-Тренева

Допуснатите кандидати трябва да се явят за провеждане на изпит – решаване на тест на 30.05.2019 г. в 14,00 часа в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – входа от ул. „Дякон Игнатий” № 11.

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Главен експерт в отдел „Финансово управление“, дирекция „Координация на програми и проекти”
20.05.2019


 

Въз основа на преценката конкурсната комисия

 

РЕШИ:

 

Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

  1. Стоян Стоименов Стоянов;
  2. Мая Стоянова Михайлова.

 

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Главен експерт в отдел „Изпълнение и координация“, дирекция „Координация на програми и проекти”

    

     На основание чл. 10а от Закона за държавния служител обявява конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Изпълнение и координация“, дирекция „Координация на програми и проекти“

   

     Област на дейност:

Обява за конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Изпълнение и координация“, дирекция „Координация на програми и проекти“

 

    

     На основание чл. 10а от Закона за държавния служител обявява конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Финансово управление“, дирекция „Координация на програми и проекти“

           

     Област на дейност:

Обява за конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Финансово управление“, дирекция „Координация на програми и проекти“
Subscribe to Конкурси