Вие сте тук

Конкурси

19.03.2019


 

Въз основа на проведения конкурс комисията класира на първо място успешно издържалия конкурса кандидат:

 

  1. Евелина Миронова Динова

 

 

 

Христина Стойчева
Председател на конкурсната комисия

 

Класиране на кандидатите, участвали в конкурса за длъжността Старши експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол”
13.03.2019

 

Въз основа на показаните резултати от теста, конкурсната комисия

 

РЕШИ:

 

До участие в следващия етап от конкурсната процедура – интервю се допуска следният кандидат, получил не по-малко от 20 т.:

  1. Евелина Миронова Динова

 

Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати в конкурса за длъжността Старши експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол”
28.02.2019

 

Въз основа на преценката конкурсната комисия

РЕШИ:

 

а) Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Старши експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол”

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител обявява конкурс за длъжността Старши експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол”

           

Област на дейност:

Обява за конкурс за длъжността Старши експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол”
Subscribe to Конкурси