Вие сте тук

Конкурси

31.08.2021

   

Класиране на кандидатите, участвали в конкурса за длъжността Младши експерт в отдел „Концесии“, дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия“
25.08.2021

     

Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати в конкурса за длъжността Младши експерт в отдел „Концесии“, дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия“
12.08.2021

    

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „КОНЦЕСИИ“, ДИРЕКЦИЯ „КОНЦЕСИИ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ“
09.08.2021

   

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Младши експерт в отдел „Концесии“, дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия“
19.07.2021

   

Обява за конкурс за длъжността Младши експерт в отдел „Концесии“, дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия“
08.07.2021

    

ПРОТОКОЛ № 1 за допуснатите и недопуснатите кандидати в процедура за подбор на външни членове на одитния комитет на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
15.06.2021

     

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на процедура за подбор на външни членове на одитния комитет на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения
03.02.2021

Със Заповед № РД-08-367 от 15.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията беше открит конкурс за избор на главен директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“. Заявления за участие в конкурса подадоха 9 кандидати. Кандидатите представиха концепции на тема: „Регулаторни и надзорни функции на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, взаимодействие с индустрията, въвеждане на нови и подобряване на съществуващите електронни административни услуги“.

Subscribe to Конкурси