Вие сте тук

Електронен обмен на регулаторна информация за товарни превози

16.07.2020

Целта на Регламент (ЕС) 2020/1056 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 г. относно електронната информация за товарни превози е да насърчи цифровизацията на товарните превози и логистиката с оглед намаляване на административните разходи, подобряване на капацитета за правоприлагане на компетентните органи и повишаване на ефикасността и устойчивостта на транспорта.

Регламент (ЕС) 2020/1056 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 г. относно електронната информация за товарни превози
19.10.2021

На 8 ноември 2021 г., в хибриден формат, ще се проведе първото заседание на Експертната група за подготовка на делегирани актове за електронната информация за товарни превози (eFTI). Групата се създава към Комитета за цифровизация на транспорта и насърчаване на търговията и ще осъществява дейността си в тясно взаимодействие с подгрупа 1 "Транспорт без хартия". През първите две години от създаването дейността на групата ще бъде насочена към подготовка на делегираните актове, упоменати в чл.

Първо заседание на Експертната група за подготовка на делегирани актове за eFTI
06.10.2021

На 26 октомври 2021 г. ще се проведе първото заседание на Комитета за цифровизация на транспорта и насърчаване на търговията. Структурата е създадена в съответствие с чл.

Първо заседание на Комитета за цифровизация на транспорта и насърчаване на търговията
02.08.2021

В изпълнение на задълженията, произтичащи от чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1056 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 г. относно електронната информация за товарни превози, след съгласуване с идентифицираните заинтересовани институции, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията изпрати нотификация до Европейската комисия.

Нотификация по чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1056 относно електронната информация за товарни превози
Subscribe to Електронен обмен на регулаторна информация за товарни превози