Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Информационен ден, посветен на Бъдещите и нововъзникващи технологии в Брюксел

На 12 октомври 2011 година в Брюксел ще се състои Информационен ден, посветен на Осми конкурс от тема ИКТ на Седма рамкова програма, посветен на Бъдещите  и нововъзникващи технологии (FET). Допълнителна информация, включително форма за регистрация и проекто програма може да намерите на адрес: http://cordis.europa.eu/fp7/ict/fet-proactive/ie-oct11_en.html

В рамките на събитието ще бъде представена актуална информация за темите в конкурса и кандидатите за участие ще получат административна, техническа и правна помощ.  Участниците в информационния ден ще имат възможност да представят своите идеи за изследователски проекти и/или своя експертен опит на специален Форум, като според организаторите това ще улесни намирането на партньори и създаването на консорциуми.

Тема “Бъдещи и нововъзникващи технологии” е новаторска и отворена за нови идеи и възможности, които възникват в рамките на науката или обществото. Стремежът е да се достигне отвъд традиционните граници на информационните и комуникационни технологии в неизследваните територии.

Регистрацията в събитието е безплатна, но задължителна!

В рамките на форума ще бъдат разгледани следните теми:

 • FP7-ICT-09.06.2011 г.

Нестандартни (неконвенциални) изчисления (UCOMP);

 • FP7-ICT-07.09.2011 г.

Динамика на многослойни сложни системи (DyM-CS);

 • FP7-ICT-08.09.2011 г.

Намаляване до лимита на потреблението на енергия при изчисленията (MINECC);

 • FP7-ICT-12.09.2011 г.

Координиране на общности, идентифициране на нови изследователски теми за Бъдещи и нововъзникващи технологии, активни инициативи и насърчаване на мрежа от национални и регионални програми за научни изследвания.

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed