Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Информационен ден по подпрограма „Социално-икономически и хуманитарни науки” и подпрограма „Наука в обществото” от Седма рамкова програма на ЕС

Голям размер

На 8 ноември 2011 г. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията проведе информационен ден, посветен на подпрограми „Социално-икономически и хуманитарни науки” и „Наука в обществото” от Седма рамкова програма на Европейския съюз. В рамките на събитието бяха представени тематиката и възможностите за участие на български представители в отворените конкурси по Работна програма 2012 на подпрограми „Социално-икономически и хуманитарни науки” и „Наука в обществото” от Седма рамкова програма.

 В програмата на информационния ден бяха представени:

 • Финансови аспекти и предизвикателства;
 • Представяне на Работна програма 2012 и отворените конкурси по подпрограма „Социално-икономически и хуманитарни науки”;
 • Представяне на Работна програма 2012 и отворения конкурс по подпрограма „Наука в обществото”;
 • Намиране на партньори и създаване на партньорски профил;
 • Мрежата EURAXESS – портала за работа за изследователи и други възможности;
 • Основни изисквания при подготовка на проекти за отворените конкурси по „Социално-икономически и хуманитарни науки” 

       Лектори бяха: Ели Канева – главен експерт в отдел „Технологии на ИО” в МТИТС, национално контактно лице по подпрограма „Социално-икономически и хуманитарни науки” и член на програмния комитет по подпрограма „Наука в обществото”; доц. Албена Вуцова –  координатор на 7РП; проф. Р. Чобанова – БАН; д-р Ивайло Димитров – БАН, Карина Ангелиева– БАН и Светлана Димитрова – СУ „Св. Климент Охридски”.

      Информационният ден беше посетен от 80 представители на институтите на БАН, факултетите на Софийски университет, Технически университет – София, Съюз на учените в България, Югозападен университет „Неофит Рилски”, УНСС, ПУ "П. Хилендарски”, представители на неправителствени организации и други.

       По подпрограма „Социално-икономически и хуманитарни науки” има отворени 2 конкурса, с краен срок за подаване на предложения за проекти 2 февруари 2012 г. Бюджетът е 87 млн. евро.

Повече информация за отворените конкурси по подпрограма „Социално-икономически и хуманитарни науки” може да намерите на:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-SSH-2012-1 – информация за първия отворен конкурс

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-SSH-2012-2 – информация за втория отворен конкурс

 По подпрограма „Наука в обществото” има отворен един конкурс, с краен срок за подаване на предложения за проекти 22 февруари 2012 г.

 Повече информация за отворения конкурс по подпрограма „Наука в обществото” може да намерите на:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2012-1

 Презентации:

Fiansovi_problemi_7FP.pdf

Pres_SSH_EKaneva.ppt.pdf

BG_SIS_WP_2012.ppt.pdf

JIC_SSH_Info_day08_11_2011_KA.ppt.pdf

EURAXESS_BG_2011.ppt.pdf

 Podgotovka_za_proektno_predlojenie.pdf (1.04 MB)

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed