Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
"Ден на кандидатите 2012" по Програма "ИКТ"

Голям размер

На 26 и 27 септември 2012 г. във Варшава, Полша,  ще се проведе „Ден на кандидатите” по програма ИКТ от Седма рамкова програма на ЕО. „Денят на кандидатите” се организира от Генерална дирекция „Информационно общество и медии” на Европейската комисия, Полското министерство на науката и висшето образование и националното контактно лице на Полша по Програма ИКТ от Седма рамкова програма. Събитието има за цел да популяризира информационните и комуникационните технологии и да подпомогне участието на новите страни членки от Източна Европа на ЕС в проекти по ИКТ.

Тематичните области, които ще се разгледат са от Работна програма 2013 на програма ИКТ и са залегнали в отворения на 10 юли 2012 г. десети конкурс и следващия единадесети конкурс. В рамките на събитието ще бъдат изнесени презентации на идейни проекти за участие в предстоящите конкурси, ще се организират срещи с представители на всички звена на Европейската комисия (над 80 служители на Комисията). На специални сесии ще се предоставят възможности за намиране на партньори за включване в консорциуми за участие в конкурсите на програма ИКТ от Седма рамкова програма. Удобство за участниците е предоставената възможност за предварително организиране на двустранни срещи през сайта на събитието, както и участието в неформални срещи по различни теми от Програмата. В рамките на форума на площ от 10 хил. кв. м. ще са изградени информационни щандове и места за провеждане на срещи в тематичните кътове на различните предизвикателства и цели от Програма 2013.

Информационни щандове ще имат: Информационното бюро на Програма ИКТ, Инициативата Ideal-IST за намиране на партньори и предлагане на идеи за проекти, Националните контактни лица по Програмата; представители на Полската научноизследователска и развойна дейност, Програма “Подкрепа за ИКТ политики”, Информационното бюро за правата върху интелектуалната собственост; Европейският инвестиционен фонд и Финансовият инструмент за споделяне на риска; CORDIS с резултати от проекти по програма ИКТ и др.

По време на форума ще се представи и новата структура на Генерална дирекция „Информационно общество и медии”, която приема името ГД “Свързаност”, във връзка със стартирането на Програма “Хоризонт 2020” от 2014 г. В рамките на събитието е отделено място и на предстоящото разделение в Програмата на Информационните и комуникационни технологии от ИКТ приложенията.

Очаква се събитието да бъде посетено от над 2000 участници от академичните среди, бизнеса и държавното управление от страните членки на ЕС, асоциираните по програмата страни и страните кандидатки за присъединяване. Регистрацията за „Деня на кандидатите” е без такса за участие.

Регистрация за събитието може да направите на адрес:  http://ec.europa.eu/information_society/events/ictproposersday/2012/index_en.htm

На сайта може да се подават презентации за участие в събитието, да се представят идейни проекти, да се търсят партньори и др.

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed