Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Нов краен срок за подаване на предложения за проекти в областта на облачните изчисления

На 15 май 2012 година беше обявен регионален конкурс за набиране на предложения за проекти в областта на облачните изчисления с участието на България, Гърция, Молдова, Румъния, Сърбия и Турция:

http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=473&id=5540

Крайният срок за подаване на предложения за проекти се променя от 5 септември на 7 ноември 2012 г., 17 часа (Централно европейско време). Секретариатът на конкурса прави изменението поради  административни проблеми и трудности с определянето на бюджета на участниците от Сърбия и формулиране на техния статут в консорциумите.

От 10 октомври 2012 г. повторно е отворена системата за подаване на предложения. Проверката за допустимост на консорциумите и проектите ще се направи в рамките на този един месец. Продължителността на проектите може да бъде 12 или 24 месеца и се очаква да стартират от 1 януари 2013 г. Участниците, които вече са подали своите предложения могат да нанасят корекции съгласно правилата на конкурса и националните си правила. В рамките на удължения срок могат да се подават и нови предложения за проекти. 

Допълнителна информация на сайта на конкурса: http://www.seera-ei-pjc.asm.md

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed