Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Отворени конкурси по Механизма за свързване на Европа, сектор „Телекомуникации“

Голям размер

 

На 20 септември 2016 г. беше отворен третия конкурс за 2016 г.  за представяне на предложения за проекти в сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа. Предложенията за проекти могат да се подават до 15 декември 2016 г. за следните инфраструктури за цифрови услуги (DSI):

 • Киберсигурност (Cyber Security)
 • Електронно фактуриране (eInvoicing)
 • Автоматизиран превод (Automated Translation)
 • Europeana

На 22 септември 2016 г. (четвъртък) от 10:00 ч. Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи“ (INEA) към Европейската комисия ще проведе виртуален информационен ден за темите от отворения трети конкурс, който може да се проследи на: https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2016-3-cef-telecom-calls-virtual-info-day

Повече информация за конкурса може да се намери на: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals


 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално в ИТ

Конференция за интелигентни градове за Югоизточна Европа, 6 април 2016 г.
Второто издание на SEEDIG 2016 с мото "Виждаме ли интернет управлението?" се състоя в Белград на 22 април 2016 г.
Отворени конкурси по Механизма за свързване на Европа, сектор „Телекомуникации“

Хоризонт 2020

Представяне на българските участници в конкурса през 2015 г. по програма „Наука с и за обществото“ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed