Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: "РЕКОНСТРУКЦИЯ, РАЗВИТИЕ И РАЗШИРЕНИЕ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ Нов пътнически терминал и прилежаща инфраструктура - Лот Б1 18.11.2002

Проектът за реконструкция на Летище София, който се реализира понастоящем, е резултат от дългогодишна работа на стотици български и чуждестранни специалисти при спазване на всички законови изисквания и процедури.

На базата на приетия Генерален план за реконструкция и разширение на Летище София, доклада по ОВОС и прединвестиционните финансови проучвания през периода 1996 - 1998 г. са направени постъпки за осигуряване финансирането на реконструкцията на Летище София. През месец септември 1997 г. се подписва Договор за финансиране на проекта за реконструкция и разширение на Летище София. /Ратифициран със закон, приет от ХХХVІІІ Народно събрание на 5 ноември 1997 г.; ДВ бр.104 от 1997 г. В сила от 14 ноември 1997г./. Този договор се сключва между: правителството на Република България, представлявано от министъра на финансите и от министъра на транспорта от една страна, и Европейската инвестиционна банка, представлявана от вицепрезидента на банката от друга, и "Летище София" ЕАД, представлявано от изпълнителния директор на летището в качеството му на краен бенефициент.

Договорът предвижда ЕИБ да предостави заем в размер от 60 млн. евро за финансиране на проекта за реконструкция и разширение на Летище София. Наличието на този договор представлява свидетелство за сериозните ангажименти на ЕИБ и българското правителство към реализацията на Проекта. Този факт е добра основа за привличане на допълнителни финанси за проекта.

През месец юни 1998 г. е подписан Договор за заем /проект: Развитие на Летище София/ между Република България и Кувейтски фонд за арабско икономическо развитие /Ратифициран със закон, приет от ХХХVІІІ Народно събрание на 28 октомври 1998 г.; ДВ бр.129 от 1998 г./

На 20 юли 2000 г. e одобрено финансиране от фондовете на Европейския съюз за структурна политика при подготовка за присъединяване (ISPA). Споразумението предвижда Европейската комисия да предостави 50 милиона евро безвъзмездна помощ за финансиране на новия пътнически терминал.

Съгласно споразумението на финансовите институции Проектът е разделен на два пакета:

Лот Б1 - Нов пътнически терминал и прилежаща инфраструктура:

 • Финансира се със заем от Европейската инвестиционна банка, безвъзмездна помощ от пред-присъединителния, фонд на Европейския съюз ИСПА и българското правителство;

Лот Б2 - Нова пистова система и съпътстващи работи:

 • Финансира се със заем от КФАИР, Държавно предприятие "Ръководство въздушно движение" и българското правителство;

През 1999 г. в резултат на проведен международен търг е възложено на холандската фирма NACO B.V. и българската фирма "Стройконсулт инженеринг"ООД на базата на утвърдения Генерален план изготвянето на Идеен и Технически проект за реконструкция на Летище София.
На 18 май 2000 г. идейните проекти за Лот Б1 - Нов пътнически терминал и прилежаща инфраструктура и Лот Б2 - Нова пистова система и съпътстващи работи са приети от Градска архитектурно-градоустройствена комисия в разширен състав, след което се изработват и техническите проекти за тези обекти.
По реализацията на Лот Б1- Нов пътнически терминал и прилежаща инфраструктура е постигнато следното:

 • На 26-ти ноември 2001 г. Върховен експертен съвет към МРРБ, окончателно приема техническият проект за Лот Б1;
 • През месец април 2002 г. Делегацията на Европейската комисия в България одобри тръжните документи и през май стартира търга за строителството на Лот Б1. На 9-ти август 2002 г. се получиха тръжните предложения, които се оцениха от специално назначена комисия. За работата на комисията е съставен доклад, който е изпратен за одобрение в Делегацията на ЕК и Европейската инвестиционна банка в края на месец август 2002 година.

Приключването на търговете за строителство наложи да се актуализират и определят окончателно някои от параметрите на Финансовия договор с ЕИБ, сключен през 1997 година.
От 2-ри до 5-ти септември 2002 година, Европейската инвестиционна банка изпрати своя мисия, която да проучи текущото състояние на проектите в сектор авиация. В резултат на тази мисия ЕИБ предложи проект за Поправка към Финансовия договор, което бе обсъдено от българска страна.
Текстът на Поправката предвижда следните основни промени:

 • Актуализиране на схемата за финансиране. Добавят се като източници за финансиране програма ИСПА и Кувейтския фонд за арабско икономическо развитие;
 • Добавени са текстове, които потвърждават като краен бенефициент "Летище София" ЕАД.
 • Летище София" ЕАД ще отговаря за изпълнението на проекта както и за изплащането на заема;
 • До изплащането на заема "Летище София" ЕАД ще събира и използва таксите кацане, паркинг и пътническа такса на Летище София;
 • Актуализира се техническото описание към проекта;
 • Променя се схемата за изплащане на заема, като гратисния период се удължава до март 2006 година /05.03.2006 първо плащане/;
  На 24 октомври 2002 г. с Решение на Министерския съвет се даде мандат на министъра на финансите и министъра на транспорта и съобщенията съвместно с изпълнителния директор на
 • Летище София - ЕАД" за провеждане на преговори и подписване на Споразумение за изменение на Финансовия договор между Република България и ЕИБ.

В края на месец октомври и началото на ноември 2002 г. са съгласувани конкретните текстове. Официалното подписване на Споразумението е насрочено за 19-ти ноември 2002 г. в София, в Министерство на финансите, 15,00ч.

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116
Архив - Март
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Новини

Пощенска карта в колекционерски тираж отбелязва 120 години българското морско търговско корабоплаване
Министър Московски откри церемонията по случай 125-та годишнина на ТСВ
Министър Московски отвори офертите за концесия на пристанищен терминал „Бургас – Запад“ и на Централна жп гара Пловдив

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed