Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Лицензите на Ентуртранс за вътрешни и международни превози на пътници са отнети 16.06.2011
Голям размер

Днес, 16 юни 2011 г., са прекратени правата, произтичащи от лицензите за извършване на превози на пътници на „Ентуртранс” ООД. Дружеството е притежавало два лиценза за превози на пътници – лиценз на Общността (международен) и лиценз за извършване на превози на пътници на територията на Република България.

Международният лиценз на дружеството е отнет след извършена обстойна проверка, при която е установено, че превозвачът не е спазил срока за представяне на документи, доказващи неговата финансова стабилност, което е едно от условията да притежава лиценз.

По отношение на лиценза за извършване на превози на територията на Република България е установено, че при подаване на заявлението за издаване на лиценз за извършване на автобусен превоз на пътници са използвани документи с невярно съдържание – справката за финансова стабилност на дружеството, подписана от управителя и представеното към заявлението свидетелство за регистрация на превозното средство, като към датата на представяне данните в него са били неверни.

Тъй като органът е отчел високата степен на обществена значимост на дейността по извършване на превоз на пътници и предвид възникналия изключително сериозен инцидент с човешки жертви, настъпил на 15 юни 2011 г. и е необходимо превозите незабавно да бъдат преустановени е допуснато предварително изпълнение на заповедта.

 

За информация:
Костадин Вардев, Пресцентър,
Министерство на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията
Тел: 02/ 9409 620/301
e-mail:
kvardev@mtitc.government.bg
e-mail: press@mtitc.government.bg

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116
Архив - Октомври
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Новини

Пощенска карта в колекционерски тираж отбелязва 120 години българското морско търговско корабоплаване
Министър Московски откри церемонията по случай 125-та годишнина на ТСВ
Министър Московски отвори офертите за концесия на пристанищен терминал „Бургас – Запад“ и на Централна жп гара Пловдив

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed