Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Зам.-министър Петър Киров даде „зелена светлина“ на проекта за изграждане на системи за управление на влаковото движение по линията София - Пловдив 04.08.2014
Голям размер

Със стартирането на днешния обект инвестираме над 76 милиона лева за подобряване на безопасността на железопътния транспорт. Това каза заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Петър Киров по време на церемонията за започване на изграждането на системите за сигнализация в железопътния участък Септември-Пловдив и телекомуникации по трасето София-Пловдив. Символичният старт бе даден с пускането на зелена светлина на специално монтиран за това светофор.

„През последните години са инвестирани близо 440 млн. лв. за модернизиране на железопътната инфраструктура на страната“, каза заместник-министър Киров. По думите му всички железопътни проекти в обхвата на ОП „Транспорт“ са в процес на изграждане и трябва да завършат до края на 2015 г. „Надявам се това темпо на работа да бъде запазено и да успеем да усвоим целия наличен ресурс, както по ОП „Транспорт“ 2007 – 2013 г., така и за новия програмен период 2014 – 2020 г.“, допълни той.

Обектът е част от проект „„Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив – част от Транс-европейската железопътна мрежа”, който се финансира от Кохезионния фонд чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г. Изпълнител по договора за проектиране и строителство е Консорциум „ТКБ София-Пловдив”. Срокът за изпълнение на договора е 28 месеца, от които 8 за проектиране.

Обхватът на дейностите включва изграждане на система ERTMS (Европейска система за управление на влаковото движение) с нейните основни компоненти:  ETCS (Европейска система за влаков контрол), Ниво 1 в участъка Септември – Пловдив и GSM-R (радио-комуникационна система за предаване на глас и данни между влака и наземните съоръжения) в участъка София – Пловдив. С изграждането на тези системи ще бъде постигнато по-високо ниво на безопасност на влаковото движение. Системата ETCS намалява драстично вероятността за подминаване на затворен влаков сигнал или превишаване на допустимата за влака скорост. Оборудването осигурява оперативна съвместимост, позволяваща влакове, оборудвани с ETCS и GSM-R системи, доставени от различни производители, да се движат безопасно и ефективно в участъка. Повишава се и техническа надеждност на съоръженията поради очаквания малък брой на повредите, които са основният фактор за нарушаване на графика за движение на влаковете. Модернизацията допринася и за качествено обслужване на пътниците в гарите чрез осигуряване на информация в реално време за разписанието на влаковете, направленията и връзките, както и на свързани с безопасността и сигурността на пътниците съобщения.

На събитието, което се състоя на софийската гара Подуяне, присъстваха генералният директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ Милчо Ламбрев, заместник-генералният директор Христо Алексиев, представители на изпълнителя и др.

 

 

 

 

Милан Мартинов,
Министерство на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията,
Дирекция „Връзки с обществеността и протокол”
Тел: +359 2 9409 625/301
e-mail:
mmartinov@mtitc.government.bg;
press@mtitc.government.bg

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116
Архив - Април
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Новини

Пощенска карта в колекционерски тираж отбелязва 120 години българското морско търговско корабоплаване
Министър Московски откри церемонията по случай 125-та годишнина на ТСВ
Министър Московски отвори офертите за концесия на пристанищен терминал „Бургас – Запад“ и на Централна жп гара Пловдив

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed