Обществени поръчки

N: Дата на създаване на електронната преписка Вид / статус Наименование / Номер в РОП
1664 25.03.2019 г. Събиране на оферти с обява | Отворена Обществена поръчка с предмет: „Техническо обслужване, ремонтни дейности, доставка и монтаж на резервни части и консумативи на моторни превозни средства ползвани от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията”
Номер в РОП: 9086941
1420 01.03.2019 г. Открита процедура | Отворена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Оценка на въздействието и ефектите от изпълнението на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. и оценка на напредъка по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. и принос към Стратегията на ЕС“
Номер в РОП: 00042-2019-0003
1611 22.02.2019 г. Събиране на оферти с обява | Прекратена Обществена поръчка с предмет: „Техническо обслужване, ремонтни дейности, доставка и монтаж на резервни части и консумативи на моторни превозни средства ползвани от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията”.
Номер в РОП: 9085977
1264 04.02.2019 г. Открита процедура | Прекратена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по медийно обслужване във връзка с изпълнението на мерките по информация и публичност на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020“
Номер в РОП: 0042-2019-0002
1578 31.01.2019 г. Вътрешен конкурентен избор | Отворена Обществена поръчка с предмет: „Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по Рамково споразумение с рег. № СПОР-23/28.12.2018 г.
Номер в РОП:
1543 03.01.2019 г. Публично състезание | Отворена Организиране на събития за нуждите на ОПТТИ 2014-2020
Номер в РОП: 00042-2019-0001
1495 16.11.2018 г. Събиране на оферти с обява | Възложена Oбществена поръчка с предмет: „Застраховане на автомобилите, ползвани от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията със застраховки „Автокаско”, „Злополука на лицата в МПС” и задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”
Номер в РОП: 9083192
1421 12.11.2018 г. Открита процедура | Отворена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка и инсталиране на 10 автоматични станции за измерване на водното ниво“
Номер в РОП: 00042-2018-0011
1391 08.11.2018 г. Открита процедура | Отворена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на ежедневна и денонощна невъоръжена охрана на административните сгради и имоти, предоставени за управление на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и намиращите се в тях движими вещи”
Номер в РОП: 00042-2018-0010
1458 05.11.2018 г. Публично състезание | Прекратена Обществената поръчка с предмет: „Организиране на събития за нуждите на ОПТТИ 2014-2020“
Номер в РОП: 00042-2018-0009

Страници