Структури към МТИТС

Покана за подаване на оферти за участие в конкурс за избор на банка за предоставяне на банков кредит с обезпечение ипотека върху недвижими имоти

10.07.2019 г.

На основание чл.13б от ПРУПДТДДУК МТИТС публикува покана от „Български пощи“ ЕАД zа конкурс по реда на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно учас

Subscribe to Структури към МТИТС