Сключване на договор по рамково споразумение СПОР-49/04.11.2014 г. с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда” на Централния орган по обществените поръчки

Номер: 
7868
Дата на публикуване: 
26.11.2014 г.
Наименование: 

Сключване на договор по рамково споразумение СПОР-49/04.11.2014 г. с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда” на Централния орган по обществените поръчки

1. Покана с рег № 32-01-1190/26.11.2014г. (115.5 KB) Удостоверение за време

2. Приложения: 1,2,3,4, и 5 (98.35 KB) Удостоверение за време

Крайният срок за получаване на  оферти е петия работен ден - 04.12.2014 г., поради допусната техническа грешка в публикуваното  приложение № 1.

Вярното приложение № 1 е следното: Приложение №1 (89.5 KB) Удостоверение за време

Протокол (2.27 MB) Удостоверение за време

Заповед РД-14-120/12.12.2014 (964.48 KB) Удостоверение за време

Договор (8.55 MB) Удостоверение за време

Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП:

SPOR_49_D_45_2014.pdf (79.13 KB) Удостоверение за време

SPOR_49_D_45_2014.pdf (79.17 KB) Удостоверение за време

SPOR_49_D_45_2014.pdf (78.72 KB) Удостоверение за време

SPOR_49_D_45_2014.pdf (79.12 KB) Удостоверение за време

SPOR_49_D_45_2014.pdf (78.68 KB) Удостоверение за време

SPOR_49_D_45_2014.pdf (79.12 KB) Удостоверение за време

SPOR_49_D_45_2014.pdf (78.68 KB) Удостоверение за време

SPOR_49_D_45_2014.pdf (78.68 KB) Удостоверение за време

SPOR_49_D_45_2014.pdf (79.12 KB) Удостоверение за време

SPOR_49_D_45_2014.pdf (79.2 KB) Удостоверение за време

 

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение (182.22 KB) Удостоверение за време

Информация за изпълнението на договор № Д-45/30.12.2014 г. (181.37 KB) Удостоверение за време