Покана с предмет „Изготвяне на финансово-икономически анализ за предоставяне на концесия на гражданско летище за обществено ползване София“, публикувана в РОП с ID: 9041386

Номер: 
8222
Дата на публикуване: 
30.04.2015 г.
Наименование: 

Покана с предмет „Изготвяне на финансово-икономически анализ за предоставяне на концесия на гражданско летище за обществено ползване София“, публикувана в РОП с ID: 9041386