Публична покана с предмет „Преводи на материали и преводачески услуги за нуждите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, публикувана с уникален код 9023800 на Портала за обществени поръчки

Номер: 
6890
Дата на публикуване: 
11.12.2013 г.
Наименование: 

Публична покана с предмет „Преводи на материали и преводачески услуги за нуждите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, публикувана с уникален код 9023800 на Портала за обществени поръчки