Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
10.04.2018 г.
Наименование: 

Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Абонаментно сервизно обслужване на асансьорни уредби в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на ул. ”Дякон Игнатий” № 11”

Удължен срок за подаване на документи: 
петък, 20.04.2018 г., 17:30 ч.
Основание за удължаване на срока за подаване на документи: 

чл. 188, ал. 2 от ЗОП

Номер в РОП: 9075041

Краен срок за подаване на документи: 
вторник, 17.04.2018 г., 17:30 ч.
Вид: 
Събиране на оферти с обява
Обект на процедурата: 
Услуги

Откриване

Обявление

Документация

Изменение

Работа на комисията

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: