Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
01.07.2016 г.
Наименование: 

Покана за подаване на оферта за упражняване на авторски надзор

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 04.07.2016 г., 17:30 ч.
Вид: 
Покана до определени лица
Обект на процедурата: 
Услуги

Откриване

Обявление

Работа на комисията

Възлагане/ прекратяване

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: