Номер в РОП: 
Статус: 
Прекратена
Дата на създаване на електронната преписка: 
05.11.2018 г.
Наименование: 

Обществената поръчка с предмет: „Организиране на събития за нуждите на ОПТТИ 2014-2020“

Краен срок за подаване на документи: 
сряда, 05.12.2018 г., 17:30 ч.
Вид: 
Публично състезание
Обект на процедурата: 
Услуги

Възлагане/ прекратяване

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: