Статус: 
Отворена
Дата на създаване на електронната преписка: 
02.07.2019 г.
Наименование: 

Обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт и доставка на климатични системи“

Вид: 
Пазарна консултация
Обект на процедурата: 
Доставки

Приложения

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП и чл. 29, ал. 1 от ПП ЗОП

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: