Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
31.10.2019 г.
Наименование: 

Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на драгаж за подобряване на условията за корабоплаване по фарватера на река Дунав по ркм 610 до ркм 374.100”

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 02.12.2019 г., 17:30 ч.
Вид: 
Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: 
Строителство

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: