Статус: 
Отворена
Дата на създаване на електронната преписка: 
15.10.2019 г.
Наименование: 

Обществена поръчка с предмет: „Абонамент за поддръжка на сървърната и мрежова инфраструктура на МТИТС, чрез доставка на сервизни пакети и софтуерни лицензи“

Вид: 
Пазарна консултация
Обект на процедурата: 
Доставки

Приложения

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: