Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
21.06.2017 г.
Наименование: 

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на брандирани рекламни материали“

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 31.07.2017 г., 17:30 ч.
Вид: 
Открита процедура
Обект на процедурата: 
Доставки

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: