Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
02.08.2017 г.
Наименование: 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на фабрично нови моторни превозни средства за нуждите на Управляващия орган по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.“

със следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Доставка на два броя нови МПС 6+1 места с висока проходимост“;

Обособена позиция 2: „Доставка на един брой ново МПС 8+1 места“.

Регистъра в ОВ на ЕС 2017/S 146-301350

Краен срок за подаване на документи: 
четвъртък, 14.09.2017 г., 17:30 ч.
Вид: 
Открита процедура
Обект на процедурата: 
Доставки

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: