Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
27.10.2017 г.
Наименование: 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване, брандиране и доставка на информационни материали за популяризиране на проект „Изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“

Краен срок за подаване на документи: 
четвъртък, 30.11.2017 г., 17:30 ч.
Вид: 
Открита процедура
Обект на процедурата: 
Доставки

Откриване

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: