Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Тази страница има аудио-съдържание. За да го чуете, натиснете Alt+A (отваря попъп прозорец).
Изпълнителна агенция "ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Голям размер
Списък на лицензираните железопътни превозвачи

 

Превозвач

Дата на издаване на лицензията

Номер на лицензията

Обхват на лицензията

Българска железопътна компания АД

15.04.2005 г. BG
16.03.2011 г. EU

201

Превоз на товари

Булмаркет Рейл Карго ЕООД

14.05.2015 г. EU

212

Превоз на товари

"БДЖ  - Товарни превози" ЕООД

16.10.2013 г. EU

203

Превоз на товари

"БДЖ - Пътнически превози" ЕООД

21.10.2013 г. EU

151

Превоз на пътници

Газтрейд АД

19.12.2013 г. EU

204

Превоз на товари

Унитранском АД

01.10.2008 г. EU Отменен със заповед № РД-08-240/19.05.2014

205

Превоз на товари

"Ди Би Карго България” ЕООД

13.05.2010 г. EU

206

Превоз на товари

„Експрес Сервиз” ООД 12.06.2010 г. EU 207

Превоз на товари

Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване” 28.04.2011 г. EU 208

Превоз на товари

"КАРГО ТРАНС ВАГОН БЪЛГАРИЯ" АД 11.05.2011 г. EU 209

Превоз на товари

"Порт Рейл" ООД 11.04.2012 г. EU 210 Превоз на товари
"Рейл Карго Кериър България" ЕООД 21.01.2015 г. EU 211 Превоз на товари
"ТБД - Товарни превози" ЕАД 16.06.2015 г. EU 213 Превоз на товари
ПИМК Рейл ЕАД 16.03.2016 г. EU 214 Превоз на товари
Железопътен транспорт
Изпълнителна агенция "ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Специализирано звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт

Предмет на дейност
Структура
Нормативна уредба
Списък на лицензираните железопътни превозвачи
Устройствен правилник
Административни услуги
Международни документи
СМГС
RID
Kонтакти
Карта
Полезни връзки
Вестник "Железничар"

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed