Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Мрежа от центрове за високи постижения на МСД за Европа – стартира курс за е-обучение на тема „Безжичен и мобилен широколентов интернет”, 18 ноември-15 декември 2014 г.
[13.10.2014]
Международният съюз по далекосъобщения (МСД) в периода 18 ноември - 15 декември 2014 г. организира курс за дистанционно обучение на тема „Безжичен и мобилен широколентов интернет”. Курсът...
188x133.jpg
Таблица с получените становища от обществени консултации във връзка с работата по актуализация на Секторната политика в областта на електронните съобщения
[09.09.2014]
Таблица с получените становища от обществени консултации във връзка с работата по актуализация на Секторната политика в областта на електронните съобщения ...
Европейската комисия стартира обществена консултация относно Интегрирания пазар за доставки на колетни пратки, за да се даде тласък на електронната търговия в Европейския Съюз
[13.12.2012]
На 29 ноември 2012 г. Европейската комисия стартира провеждането на обществена консултация относно Зелена книга „Интегриран пазар за доставки на пратки за развитие на електронната търговия в...
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed