Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Европейски диалог за Интернет управление (EuroDIG) 2015
Голям размер
It is always open, always inclusive, never too late to get involved!

ВЛЮЧЕТЕ СЕ ОЩЕ СЕГА!


България ще бъде домакин на Европейския диалог за Интернет управление (EuroDIG) 2015, с местен организатор УНИКАРТ и институционален партньор Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС). Събитието се провежда всяка година като европейски вариант на Световния форум за управление на Интернет (IGF). Срещата ще се състои на 4 - 5 юни 2015 г.,  в София, Кемпински Хотел Зографски.

Какво е EuroDIG?

EuroDIG не е обичайна конференция, а отворена платформа, чиято програма  се твори от участниците. Всеки може да се включи в подготовката и в самата среща, като предложи теми, свързани с най-актуалните въпроси в областта на Интернет.

Домакини на EuroDIG са различни европейски държави, за да се стимулират националните дебати като неразделна част от европейския диалог по темата. Участват всички заинтересовани страни (правителства, научни институти, академична общност, медии, бизнес и гражданско общество).  Централна е ролята на Съвета на Европа и на 47-те държави членки, тъй като в основата на свободния и отворен Интернет са човешките права и специално правото на изразяване и информация.

Създаден през 2008 г., досега EuroDIG е претърпял седем издания  - Страсбург 2008, Женева 2009, Мадрид 2010, Белград 2011, Стокхолм 2012, Лисабон 2013, Берлин 2014.

 

Важни етапи в подготовката на EuroDIG 2015

до 31.12.2014:

Открита покана за представяне на предложения за теми

31.12.2014 – 27.01.2015:

Онлайн гласуване на предложените теми на  адрес: www.eurodig.org

27.01.2015:

Организационна среща в София – избор на теми и мото на конференцията

01.04.2015 - 31.05.2015:

Отворена регистрация (безплатна)

04.06.2015 - 05.06.2015:

EuroDIG 2015 в Кемпински Хотел Зографски, София

 

Как да участвам?

До края на декември тази година всеки може да предложи теми и въпроси за дискусии (във връзка с проблеми от областта на Интернет и Интернет управлението), от свое име или от името на съответна общност или компания, която представлява.

В рамките на месец януари можете да гласувате онлайн за онези теми, от предложените до този момент на сайта на EuroDIG 2015, за които смятате, че дискутирането и разрешаването  им са от изключително значение.

По време на откритата Организационна среща през януари 2015 г., на която можете да присъствате и Вие, като защитите своето предложение или това, което сте подкрепили на сайта, всички предложения ще бъдат представени и обсъдени на живо, като ще се вземе решение кои от тях имат най-голям принос за постигане на целите на Интернет управлението, за да влязат в програмата на EuroDIG 2015.

Официална покана EuroDIG 2015

Партньори на EuroDIG: Съвета на Европа (Council of Europe),Федерален Офис за Комуникации Швейцария (Federal Office of Communications Switzerland (OFCOM), European Broadcasting Union (EBU), Ripe NCC, Европейската комисия, EURALO, Европейски Младежки Форум, Co:llaboratory

Интернет управление
ICANN
EuroDIG
SEEDIG
Домейн .бг
OSCE
OECD

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

EuroDIG

Европейски диалог по Интернет управление (EuroDIG)
Европейски диалог за Интернет управление (EuroDIG) 2015
Експерти от МТИТС взеха участие в подготвителни срещи за организацията на ЕвроДИГ 2015 и регионален форум по интернет управление – 3,4,5 юни, 2015 г., София

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed