Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Домейн .бг
domejn.jpg
„ИМЕНА.БГ“ ще регистрира интернет имената на кирилица „.бг“
"ИМЕНА.БГ" АД беше одобрено от експертна комисия, създадена към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски,  която разгледа, оцени и класира постъпилите...
domejn.jpg
Удължаване работата на комисията за избор на регистър на домейн от високо ниво на кирилица “.бг”
Със Заповед № РД-08-569/ 09.11.2015 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията се удължава срокът за взимане на окончателно решение за избор на кандидат за създаване и...
domejn.jpg
Приключи приема на предложения на кандидати за създаване и администриране на регистър на домейн от високо ниво на кирилица „.бг“
На 28.09.2015 г. в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) приключи приема на предложенията на кандидатите за създаване и администриране на регистър на домейн от... ...
domejn.jpg
Хронология на регистрацията на „.бг“
С цел осигуряване на пълна прозрачност по процедурата за избор на кандидат за създаване и администриране на регистър на домейн от високо ниво на кирилица “.бг”, организирана от Министерство на... ...
1_domejn.jpg
Покана за създаване и администриране на регистър на домейн от високо ниво на кирилица “.бг”
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) стартира от днес 1 юли 2015 г. приема на предложенията на кандидатите за създаване и администриране на регистър на домейн... ...
domejn.jpg
Име на домейн от високо ниво на кирилица „.бг“
През месец октомври 2014 г. в МТИТС бе получен положителен отзив от страна на ICANN за заявения от България стринг „.бг“ за име на домейн от високо ниво на кирилица. Следващата стъпка от процеса на... ...
Интернет управление
ICANN
EuroDIG
SEEDIG
Домейн .бг
OSCE
OECD

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed