Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Европейски диалог по Интернет управление (EuroDIG)
Голям размер

 

Винаги отворен, винаги приемащ, никога не е късно да се включиш!

 

България ще бъде домакин на Европейския диалог за Интернет управление (EuroDIG) 2015, с институционален партньор Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и местен организатор УНИКАРТ . Събитието се провежда всяка година като европейски вариант на Световния форум за управление на Интернет (IGF). Срещата ще се състои на 4 - 5 юни 2015 г.,  в София, Кемпински Хотел Маринела. Тази година  форумът в София ще бъде предшестван от Регионална среща на държавите от Югоизточна Европа по въпросите на Интернет управлението, на 3 юни.

Мотото на отворената платформа EuroDIG 2015  е  „Да развиваме Интернет заедно!”,а на Регионалния форум : „Интернет управление на всички заинтересовани страни: от глобалните дебати към реалностите в Югоизточна Европа”.

Какво е EuroDIG?

EuroDIG не е обичайна конференция, а отворена платформа, чиято програма  се твори от участниците. Всеки може да се включи в подготовката и в самата среща, като предложи теми, свързани с най-актуалните въпроси в областта на Интернет.

Домакини на EuroDIG са различни европейски държави, за да се стимулират националните дебати като неразделна част от европейския диалог по темата. Участват всички заинтересовани страни (правителства, научни институти, академична общност, медии, бизнес и гражданско общество).  Централна е ролята на Съвета на Европа и на 47-те държави членки, тъй като в основата на свободния и отворен Интернет са човешките права и специално правото на изразяване и информация.

Създаден през 2008 г., досега EuroDIG е претърпял седем издания  - Страсбург 2008, Женева 2009, Мадрид 2010, Белград 2011, Стокхолм 2012, Лисабон 2013, Берлин 2014.

Можете да направите своята регистрация за събитието на официалния сайт на ЕвроДИГ 2015. Регистрацията на участници продължава до 31 Май 2015г.

 

Етапи от подготовката:

Послания от ЕroDIG София 2015

Брошура EuroDIG 2015 

 Участниците в Първия регионален форум по интернет управление в Югоизточна Европа SEEDIG могат да кандидатстват за стипендия за работа в Секретариата на IGF в Женева за шест месеца

Лятно училище за млади хора, посветено на новите медии и политиката в областта на Интернет управлението

Определяне на дневния ред на събитието.

Избор на основните теми на дискусия.

Подаване на предложения за теми на събитието.

Начало на организационния процес.

 


Партньори на EuroDIG:

Съвета на Европа (Council of Europe),Федерален Офис за Комуникации Швейцария (Federal Office of Communications Switzerland (OFCOM), European Broadcasting Union (EBU), Ripe NCC, Европейската комисия, EURALO, Европейски Младежки Форум, Co:laboratory, ISOC.

 

Интернет управление
ICANN
EuroDIG
SEEDIG
Домейн .бг
OSCE
OECD

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

EuroDIG

Европейски диалог по Интернет управление (EuroDIG)
Европейски диалог за Интернет управление (EuroDIG) 2015
Експерти от МТИТС взеха участие в подготвителни срещи за организацията на ЕвроДИГ 2015 и регионален форум по интернет управление – 3,4,5 юни, 2015 г., София

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed