Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на ежедневна и денонощна невъоръжена охрана на административните сгради и имоти, предоставени за управление на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения

Номер: 
7959
Дата на публикуване: 
26.02.2015 г.
Наименование: 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на ежедневна и денонощна невъоръжена охрана на административните сгради и имоти, предоставени за управление на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и намиращите се в тях движими вещи”, публикувана в РОП под номер 00042-2015-0003

Решение (225.78 KB) Удостоверение за време

Обявление (358.33 KB) Удостоверение за време

Документация Удостоверение за време

Приложение №11 - Инструкция за охрана (321.15 KB) Удостоверение за време

Приложения към документацията (657 KB)

Решение за промяна на документация (162.16 KB) Удостоверение за време

Документация след промяна (850.19 KB) Удостоверение за време

Приложения към документацията след промяна (656 KB) Удостоверение за време

Разяснение №1 по документацията (49.38 KB)Удостоверение за време

Отваряне на ценови предложения (64.69 KB) Удостоверение за време

Протокол №1А (146.86 KB) Удостоверение за време

Протокол №1 (215.87 KB) Удостоверение за време

Протокол №2 (1011.96 KB) Удостоверение за време

Протокол №3 (203.26 KB) Удостоверение за време

Протокол №4 (142.18 KB) Удостоверение за време

Заповед (100.08 KB) Удостоверение за време

Информация за гаранцията за участие (116.87 KB) Удостоверение за време

Договор Д-35 от 08.07.2015 г. (6.91 MB) Удостоверение за време

Приложение №1 към Договор Д-35 (7.2 MB) Удостоверение за време

Приложение №2 към Договор Д-35 (5.18 MB) Удостоверение за време

Информация за гаранцията за участие (115.49 KB) Удостоверение за време

Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП:

00042_2015_0003_D_35_2015.pdf (78.61 KB) Удостоверение за време

00042_2015_0003_D_35_2015.pdf (78.85 KB) Удостоверение за време

00042_2015_0003_D_35_2015.pdf (78.52 KB) Удостоверение за време

00042_2015_0003_D_35_2015.pdf (78.52 KB) Удостоверение за време

00042_2015_0003_D_35_2015.pdf (78.51 KB) Удостоверение за време

00042_2015_0003_D_35_2015.pdf (78.88 KB) Удостоверение за време

00042_2015_0003_D_35_2015.pdf (78.87 KB) Удостоверение за време

00042_2015_0003_D_35_2015.pdf (78.51 KB) Удостоверение за време

Обявление за изменение на Договор Д-35 от 08.07.2015 г. (7.7 MB) Удостоверение за време

Анекс А-7 от 01.08.2016 г. към Договор Д-35 от 08.07.2015 г. (417.67 KB) Удостоверение за време

Анекс А-8 от 11.08.2016 г. към Договор Д-35 от 08.07.2015 г. (2.7 MB) Удостоверение за време