Дата на създаване на електронната преписка: 
24.10.2016 г.
Наименование: 

Доставка и монтаж на офис обзавеждане за обект “Преустройство на IV-ти етаж в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Гурко“ № 6“ за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти"

Вид: 
Пазарна консултация
Обект на процедурата: 
Доставки

Приложения

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП и чл. 29, ал. 1 от ПП ЗОП

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: