Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
17.01.2017 г.
Наименование: 

Открита процедура с предмет: „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/“

Краен срок за подаване на документи: 
четвъртък, 16.03.2017 г., 17:30 ч.
Вид: 
Открита процедура
Обект на процедурата: 
Услуги

Откриване

Решение

Обявление

Документация

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: