Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
26.10.2017 г.
Наименование: 

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на строителство за въвеждане на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) за подобряване на енергийната ефективност на сградата на МТИТС, ул. "Дякон Игнатий" № 11: ЕСМ 1 - подмяна на дограмата по фасадите на I -ви и II-ри етаж; ЕСМ 2 - изпълнение на топлоизолация по еркери и калканни стени на I-ви и II-ри етаж; ЕСМ 3 - изпълнение на топлоизолация по покриви“

Краен срок за подаване на документи: 
петък, 24.11.2017 г., 17:30 ч.
Вид: 
Публично състезание
Обект на процедурата: 
Строителство

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: